Ruzie maken

Ruziënde kinderen, je wordt er soms gek van. Kom je best tussen of laat je ze begaan? ​

 

Gevoelens verwoorden

​Zolang je kinderen elkaar geen pijn doen en de ruzie niet echt uit de hand loopt, is een ruzie tussen broers en zussen wel leerzaam. Door ruzie te maken leren je kinderen om te gaan met boosheid. Ze leren hun gevoelens verwoorden. Ruzie is als het ware een goede leerschool voor sociale vaardigheden. Deze zijn onmisbaar om goed te functioneren in de samenleving. De relatie tussen broers en zussen is ook zeer geschikt om ruzie te maken. 

Kinderen moeten dus weten dat ze boos mogen zijn (= ruzie maken) maar ze moeten wel leren dat er verschillende manieren zijn om ruzie te maken. Hoe  ze dit moeten doen, kan jij hen leren. 

Al is het misschien niet fijn om tussen de ruziënde kinderen te zitten, toch is het belangrijk dat je niet teveel tussenkomt. Het is beter de kinderen zelf de kans te geven om hun ruzie op te lossen. Als een ruzie uit de hand dreigt te lopen, dan moet je als ouder wel tussenkomen. Bijvoorbeeld als er geslagen wordt of als een kind duidelijk het onderspit moet delven. 

Een aantal tips

  • Kies geen partij voor één van de twee. Help hen om zelf een oplossing te vinden.
  • Vraag waarom ze ruzie maken. Laat hen beiden hun verhaal doen.
  • Laat ze een oplossing voorstellen.
  • Probeer hen zo ver te brengen dat ze samen tot een oplossing komen. Ook al lijkt het uiteindelijke voorstel niet correct of vreemd voor een volwassene, het is belangrijk dat je als ouder de oplossing accepteert en er – tenminste uiterlijk– mee achter staat. 

​Op zoek naar de oorzaak

Als broers en zussen een periode plots veel meer ruzie maken, is er misschien meer aan de hand. Misschien zijn ze vermoeid of verveeld. Of ze hebben teveel energie. Het komt er dan op aan die oorzaak aan te pakken. Soms is er ook een ander probleem: iets dat zich buitenshuis afspeelt. Bijvoorbeeld een moeilijke relatie met een leerkracht of ruzie met een vriendje. Ook hier is het best die oorzaak eerst aan te pakken.

Bij jonge kinderen speelt jaloezie ook vaak een rol. Jaloezie is een van de meest moeilijke gevoelens om te begrijpen en onder woorden te brengen. Jaloezie uit zich vaak in slaan, schoppen en roepen. Ook al lijkt voor een volwassene dat gevoel van jaloezie onterecht, het is best deze gevoelens serieus te nemen. Zoek samen met het kind waar de jaloezie vandaan komt. Door begrip te tonen voor het gevoel en inzicht te geven in de situatie, kan je het kind helpen de jaloezie te boven te komen.​


Bron:

Klasse voor Ouders.


Lees meer over:

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.