Fantasie

'Mevrouw Beirnaert uit Sint-Niklaas belt in verband met haar 4-jarig dochtertje Charlotte. De tante van Charlotte vindt het enorm leuk zich aan Charlotte voor te stellen als de familieheks die ’s nachts bij volle maan op haar bezem door de lucht zoeft.'

 

​Is al dat gefantaseer niet schadelijk voor mijn dochtertje?

Fantasie op zichzelf is nooit schadelijk voor het kind. Wat wel negatieve invloeden kan hebben is de manier waarop je als volwassene de fantasie een plaats geeft in het leven van je kind.

Fantasie hoort bij een kind zoals eten en drinken. Niemand van ons zal het spel van een kleuter die koffienamiddag speelt met haar beren en poppen onderbreken. Zo fantasierijk spelen is niet alleen leuk voor een kind, maar helpt haar ook met haar ontwikkeling. Studies hebben trouwens aangetoond dat kinderen met veel fantasie veel creatiever zijn, en een rijke woordenschat ontwikkelen.

Binnen een familie kan het leuk zijn een oom als tovenaar of een tante als heks te hebben. Als mama of papa ben je druk bezig met opvoeden en grenzen te stellen, als grootouder heb je misschien meer de positie van er onvoorwaardelijk te zijn voor je kleinkind. Een oom-tovenaar of een tante-heks kan ideaal de rol vervullen van supertante of superoom. 

Maar, voor Charlotte is het allemaal wel levensecht.

Houd er rekening mee dat je kindje niet altijd een onderscheid kan maken tussen werkelijkheid en fantasie. Een kabouter onder een boom of Sinterklaas in de supermarkt zijn voor je kleuter realiteit en soms beangstigend. Ook de fantasiewezens op TV kunnen voor je kindje echt zijn. Vermijd de zaken die je kleuter teveel beangstigen. En praat met je kleuter, zodat hij zijn fantasieën met je deelt. Help je kleuter zo nodig onderscheid te maken tussen realiteit en fantasie. Zo kan je eventuele kinderangsten op tijd ontdekken en je kleuter geruststellen (neen, oma is geen boze wolf die jou zal opeten).  

Fantasie kan je kind ook helpen om de wereld beter te leren begrijpen en te beheersen. Een kind dat je ’s nachts alleen laat, maar die beschermd wordt door zijn grote knuffelbeer en door zijn Piet Konijn zal veel rustiger de nacht doorbrengen. Fantasie beschermt tegen angsten en onzekerheden. Veel kindjes gaan plots heel intensief mama spelen met hun pop op het ogenblik dat ze een klein broertje of zusje erbij gekregen hebben.

Als volwassene draag je ook een stukje verantwoordelijkheid voor de fantasie van een kleuter. Heks spelen is leuk, maar als volwassene zeg je er best bij dat échte heksen nooit uit het raam springen om te vliegen. Want je kleuter zou maar eens al te ondernemend kunnen zijn.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.