Sociale vaardigheden

'Hoe maak ik mijn kind sociaal vaardig?'

 

​Vaardigheden aanleren

Als ouder is het belangrijk dat je je kind de juiste emotionele en sociale vaardigheden aanleert. Je kind heeft deze vaardigheden nodig om later zelf weerbaar in de maatschappij te staan. Je kan hier best zo vroeg mogelijk mee beginnen.

Belonen en grenzen stellen 

Consequent en redelijk zijn in het straffen en belonen hoort bij opvoeden. Alleen heeft een belonende aanpak een veel beter effect. Belonen staat niet gelijk met verwennen. Belonen is prijzen en aanmoedigen als je kind iets goed doet, aandacht hebben voor de inspanningen van je kind en niet enkel voor het  resultaat, geduld hebben en rust uitstralen, met woorden en gebaren duidelijk maken dat je van je kind houdt. 

Een open opvoedingsstijl waarbij je oog hebt voor het praten met je kind werpt veel vruchten af. Je kind toont makkelijker zijn emoties en zo vergaart je kind sociale vaardigheden in de omgang met problemen. 

Enkele tips

  • Praat met je kinderen zoals je wil dat tegen jou gepraat wordt.
  • Vermijd nukkig of onvriendelijk gedrag.
  • Straffen moet soms, maar belonen werkt véél beter. Prijs je kind als het mee de tafel afruimt of een tijdje mooi alleen speelt.
  • Als je straft, straf nooit het kind, maar steeds het gedrag. Leg ook uit waarom je straft. Oudere kinderen kan je zelfs laten meedenken over hun straf.
  • Leer je kind kiezen. Bij jonge kinderen maak je best de keuze eenvoudig. Je laat ze best kiezen tussen twee opties bijvoorbeeld kiezen tussen een rode en blauwe trui. Vragen welke trui ze aanwillen, leidt bij jonge kinderen tot een eindeloos getreuzel.
  • Luister naar je kind hoe hij of zij het doet op de kleuterschool. Probeer een zicht te krijgen hoe hij de probleempjes oplost met zijn vriendjes. Praat erover met je kind. Sommige kinderboekjes kunnen hierbij een handig hulpmiddel zijn.
  • Als je als ouder naar gevoelens peilt, blijf je best rustig en spreek je zelf op een neutrale manier. Zo kom je niet verwijtend over naar de kleuter en zal hij er gemakkelijker toe aangezet worden om te verwoorden wat er aan de hand is.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.