Taal bij kleuters

'Mijn dochtertje van 3 jaar begint nu volledige zinnen te gebruiken. Soms vindt ze ook zelf woordjes uit, of plaatst ze woorden in een verkeerde volgorde. Hoort dit bij een normale taalontwikkeling bij kleuters?'

 

​Taalontwikkeling

Tussen 2.5 en 5 jaar vorderen kinderen met reuzenstappen in hun taalontwikkeling. Ze ontdekken heel veel nieuwe woorden die ze zo juist mogelijk willen gebruiken én hun zinnen worden steeds ingewikkelder. Af  en toe ontbreken er enkele woordjes. Maar wanneer de nodige kennis van de taalregels nog even tekortschiet, worden de zinnen met de nodige fantasie en een eigenzinnige logica aan mekaar geregen.

Grappige kleuteruitspraken

Ruwweg 40 à 45 maanden duurt de ‘kleutertijd’. Op die toch wel heel korte tijdspanne groeit de woordenschat van een kind tot wel tweeduizend woorden. Niet verwonderlijk dus dat dit dikwijs leidt tot heel grappige uitspraken. Als Stijntje van een trui met korte pijpjes spreekt, zit hij er niet zover naast. Het klopt bijna, maar niet helemaal. En dat is typisch voor die leeftijd. Door de toevloed van nieuwe woorden, is het niet altijd meteen duidelijk voor het kind of het het juiste woord wel gebruikt. Maar wanneer de kleuter weet dat ze heel dicht in de buurt zit, wordt dat ‘bijna-juiste’ woord zonder verpinken gebruikt. Op die manier komen soms echte taalpareltjes uit een kindermond.

Experimenteren met klanken in taalspelletjes

Eens ze een basiswoordenschat onder de knie hebben, krijgen kinderen vlug door dat al die woorden opgebouwd zijn uit verschillende klanken. Taalspelletjes zijn dan ook erg in trek bij kleuters. Ze oefenen hun ‘klankenkennis’ tot je er een punthoofd van krijgt. Welke ouder maakt het niet mee dat zijn kleuter met opzet om ‘prietjes met mayopaise' vraagt? Om die klanken te oefenen hebben ze ook de neiging om extra te gaan articuleren… of mama en papa te verbeteren wanneer die zich nog in kleutertaal tot hun kleuter richten.

Haperen

In dezelfde periode als de taalontwikkeling gaat ook de fantasiewereld en het nadenken van een kind er op spectaculaire manier op vooruit. Het verwerken van al de nieuwe dingen die het ontdekt, leidt soms tot periodes waarin kinderen opeens veel moeilijker uit hun woorden komen. Ze gaan echt haperend spreken, terwijl ze ondertussen druk op zoek zijn naar juist dat éne woordje dat ze zopas geleerd hebben. Soms kan hun fantasie hen zo voor de voeten lopen, dat ze niet meer uit hun woorden geraken. Die korte of langere perioden van niet vloeiend spreken, verdwijnen meestal wanneer de taalvaardigheid groter wordt.

Spraak- en taalstoornissen

Een minder vlotte taalontwikkeling kan nare gevolgen hebben voor een kind. De contacten met leeftijdgenootjes kunnen er onder leiden en er kunnen emotionele of leerproblemen ontstaan. Mocht je ongerust zijn over de taalontwikkeling van je kind, neem dan eens contact op met de huisarts of een logopedist. Wacht liever niet tot het kind al in het eerste leerjaar zit. Een kind met taalmoeilijkheden moet de kans krijgen om alles onder de knie te krijgen, en daar kan wat tijd overheen gaan.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.