Lezen en voorlezen

'Mijn dochtertje neemt maar zelden een boek ter hand en kijkt liever tv. Moet ik mij hierover ongerust maken?'

 

​De meeste kinderen kijken graag tv

Echte leesbeestjes zijn eerder uitzondering dan regel. Heel wat kinderen houden niet echt van lezen en nemen naast het verplichte leeswerk op school zelden of nooit zelf een boek in de hand.

Over het algemeen wordt met een beschuldigende vinger gewezen in de richting van televisie en videospelletjes, maar uit onderzoek is gebleken dat kinderen die heel veel lezen ook vaak veel televisie kijken of met videospelletjes spelen.

Lezen en voorlezen vanaf babyleeftijd

Lang voordat een kind leert lezen en schrijven in de basisschool is het bezig met het verwerven van kennis, inzichten en vaardigheden die daarmee in verband staan. 

Alles begint eigenlijk bij de babyleeftijd. Lezen en voorlezen is een sociale activiteit die is ingebed in het dagelijkse leven van een kind. Kinderen die later veel lezen, hebben in de eerste plaats plezier gekregen in het lezen. En dit heeft veel te maken met de omgeving waarin het kind wordt opgevoed.

Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling

Voorlezen in het gezin, in de opvang, op de kleuterschool heeft een positieve invloed op de taalontwikkeling van kinderen in de voorschoolse leeftijd en op de omvang van de woordenschat. Voorlezen laat kinderen genieten van de meest prachtige vertellingen of de meest spannende verhalen. Maar dit houdt ook in dat kinderen de zin van het lezen gaan inzien en gemotiveerd raken om te leren lezen. Kinderen die leren lezen ontwikkelen vaak een tijdelijke of blijvende tegenzin in lezen. Dit heeft te maken met het feit dat ouders stoppen met voorlezen van zodra hun kind zelf kan lezen. Maar juist in deze fase is het belangrijk te blijven voorlezen. Kinderen op deze leeftijd zijn gewoon aan verhalen op een bepaald niveau. Van zodra ze beginnen lezen starten ze met boekjes die technisch eenvoudig zijn, maar nauwelijks een verhaal bieden. Dit neemt de motivatie om te lezen bij de kinderen weg. Blijven voorlezen uit mooie boeken met spannende verhalen is dus de boodschap.

Voorleestips

  • Voorlezen gebeurt het best op een rustig moment. Jonge kinderen neem je op je schoot of heel dicht bij je. Zorg ervoor dat het kind de prenten goed kan zien en betrek het kind bij het verhaal, stel vragen, laat het dingen aanwijzen…
  • Je kan boeken uitlenen in de bibliotheek. Neem je kind eens mee en laat het zelf “boekjes kiezen” of geef eens een boekje als verjaardagsgeschenk.
  • Iedereen kan voorlezen en hoe vaker je het doet hoe beter het gaat.
  • Lees nooit te lang. Stop met voorlezen wanneer de aandacht afneemt. Lees een zelfde verhaal vaak opnieuw voor. Ze herkennen het verhaal en spelen in op wat gaat komen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.