Grenzen stellen

Wanneer je een peuter hebt, lijkt het wel alsof je alsmaar 'nee' moet zeggen en alles moet herhalen. Hoe stel je duidelijk grenzen naar een peuter toe?

 

​Wat mag en wat mag niet?

Jonge peuters, tussen 12 en 15 maanden, kunnen nog niet goed onthouden wat wel en niet mag. Hun geheugen is nog niet voldoende ontwikkeld. Ze zullen een verbod enkel herinneren als jij in de kamer bent. Ook beheersen ze nog niet genoeg taal om het allemaal te begrijpen. Toch is deze leeftijd al het moment om te beginnen met grenzen stellen. Je zal erg vaak moeten herhalen, maar volhouden loont!

Grenzen zijn nodig

Grenzen en regels zorgen voor
  • Veiligheid: Bijvoorbeeld je kindje mag nooit alleen van de trap.
  • Duidelijkheid en zekerheid: Bijvoorbeeld voor het eten wassen we onze handen.
  • Zelfstandigheid: Bijvoorbeeld op termijn wast je peuter zelf zijn handen voor het eten.

Grenzen helpen je peuter ook in de omgang met vriendjes. Zo kan je je peuter leren dat speelgoed afpakken niet kan, je moet het lief vragen.

Hoeveel grenzen?

Hoeveel grenzen je stelt is verschillend in elk gezin. Als ouder bepaal je zelf wat jij belangrijk vindt. Jij bepaalt wat wel en wat niet kan. Alles bij elkaar zijn er in jullie gezin misschien wel 100 grenzen of meer. Maar je stelt deze grenzen nooit allemaal op hetzelfde moment en je leert ze ook niet allemaal tegelijk aan.
 
Leg je focus op een beperkt aantal grenzen per keer. Zo vermijd je dat je peuter overspoeld wordt met regels. Bijvoorbeeld:
  • Niet aan het knopje van de TV komen.
  • Kastdeurtjes in de keuken niet opendoen.
  • Niet optrekken aan de stoelen, wel aan het park en het salontafeltje.

Hoe grenzen stellen?

Bij het grenzen stellen is het erg belangrijk dat je duidelijk en consequent bent. Wees je bewust van de grenzen die in je huis gelden en blijf ze consequent herhalen. Wijk niet af van de regels omdat er bezoek is, omdat je moe bent of omdat je in de supermarkt bent. Probeer met je partner op dezelfde lijn te zitten.
 
Als je een grens formuleert, wees dan erg duidelijk. Ook in je gezichtsuitdrukking. Belangrijk is ook dat je oogcontact maakt met je peuter, anders dreigt de boodschap verloren te gaan. Formuleer het verbod op een positieve manier. Zeg wat je kind wel moet doen, niet wat het niet mag doen. Zeg dus: “Alleen kijken, blijf met je handen van de stereo.” in plaats van “Niet aan de knopjes van de stereo komen.”. Je kan een grens ook als een uitdaging stellen. Bij sommige kinderen helpt dit. Bijvoorbeeld “Kan jij van de stereo afblijven terwijl ik even boven ben?”.
 
Je kan uitleggen waarom je een bepaalde grens stelt, wat niet wil zeggen dat er altijd over gediscussieerd kan worden.
Ga ook na of grenzen gerespecteerd worden. Respecteert je kind de grenzen niet, herhaal ze dan of geef eventueel een straf.

Grenzen veranderen

Let er op dat de grenzen niet te hoog of te laag gegrepen zijn voor je kind. Laat de grenzen ook mee evolueren met de leeftijd van je kind. Een ouder kind kan inspraak krijgen, een peuter is daar nog niet toe in staat.
 
Bijvoorbeeld:
  • 12 maand: je peuter mag het trapje van de glijbaan niet opkruipen.
  • 18 maand: je peuter kruipt het trapje van de glijbaan op, maar enkel als jij in de buurt bent.
  • 24 maand: je peuter mag het trapje van de glijbaan alleen opkruipen. Jij staat er nog naast en houdt zijn hand vast terwijl hij naar beneden glijdt.
  • 30 maand: je kleuter gaat alleen het trapje van de glijbaan op en glijdt er ook helemaal alleen af.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.