Nieuw samengesteld gezin

'Sinds kort woon ik samen met mijn zoontje en mijn nieuwe vriend. We vormen een nieuw samengesteld gezin, maar dit loopt niet altijd over een leien dakje.'

 

​Kan ik aan mijn zoontje van 5 vragen dat hij mijn nieuwe partner ‘papa’ noemt?

Algemeen kan je zeggen dat er voor jonge kinderen maar één echte mama of papa bestaat: de mama of papa die ze altijd gekend hebben. Als je aan je kind vraagt om je nieuwe vriend ‘papa’ te noemen, is er veel kans dat hij er zich niet goed bij voelt. Bovendien hebben jonge kinderen nood aan voorspelbaarheid en structuur. Een dubbele boodschap kan dus al snel verwarrend zijn voor hem. Het is veel beter om hem voor te stellen als vriend of partner van mama.

Mag mijn nieuwe partner mee de huisregels bepalen?

Het is belangrijk dat je naar een gezond evenwicht streeft. Je partner moet erover waken dat hij niet ongewild als de boeman wordt ervaren, die alles wat vroeger wel mocht, nu verbiedt.  Je moet ook rekening houden met het eigen aanpassingsvermogen van je kind aan de nieuwe situatie. Dit vraagt tijd, voor het ene kind al wat meer dan voor het andere. 

Je schept voor je kind duidelijkheid als jullie aan één lijn trekken, zowel voor de huisregels als voor de opvoeding. In het begin is het misschien aangewezen dat je partner eerst de kat uit de boom kijkt. Als je regels aan je kind oplegt, maak hem dan duidelijk dat jij én je partner hier zo over denken. Op die manier weet je kind dat het gemeenschappelijke regels zijn. En zo kunnen je partner en je zoontje zichzelf wat tijd gunnen om elkaar wat beter te leren kennen.

Hoe kan ik mijn kind helpen bij deze ingrijpende gebeurtenis?

Je kan je peuter duidelijk maken dat wat er tussen jullie als (ex)-partner gebeurt, niks te maken heeft met de ouder-kind relatie. Zeg dat hij door zijn gedrag de echtscheiding niet kan oplossen: niet door boos te zijn, en ook niet door een ander gedrag.

Voor je zoontje is het belangrijk dat je hem niet het gevoel geeft te moeten kiezen tussen mama en papa. Zelfs met kleine opmerkingen, zoals “wat voor lelijke t-shirt heeft je vader je nu weer aangedaan?”, kan een kind zich meegetrokken voelen in een conflict tussen de ouders. Je kind moet de kans krijgen mama en papa even graag te zien.

Mijn kind krijgt vanalles van zijn papa, ik kan hier toch niet voor onder doen?

In een scheiding speelt het “liever willen gevonden worden dan de andere ouder” vaak een grote rol. Sommige ouders kopen de loyaliteit van hun kind door het geven van cadeaus. We komen dan in een situatie waarbij kinderen hun ouders tegen elkaar uitspelen. 

Al zal dat soms moeilijk zijn, in het belang van de kinderen zouden gescheiden ouders hierover aan hetzelfde touw moeten proberen trekken. Als ze samen grenzen kunnen stellen, zorgen ze er ook voor dat ze niet uitgespeeld worden tegen elkaar. Zo blijven ze als ouders bepalen wat er gebeurt en wat niet.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.