Zelfstandigheid stimuleren

Peuters doen graag alles zelf en worden steeds zelfstandiger. Hoe stimuleer je de zelfstandigheid?

 

Je kind loslaten is niet altijd makkelijk, maar het is een noodzakelijke stap in de ontwikkeling en het heeft een positieve invloed op ouder en kind. 

Om je kind zelfstandiger te maken, komt het er vooral op aan belangstelling te tonen voor alles wat hij doet. Is je kind wat onzeker, moedig hem dan aan om iets te ondernemen en geef complimentjes. 

Een tweejarige wordt heen en weer geslingerd tussen wat hij al zelf kan en durft, en de schrik voor onbekende en onverwachte gebeurtenissen. Hij zal dingen uitproberen, maar al gauw bescherming komen zoeken bij jou als het niet uitdraait zoals hij gedacht had. Ouders zoeken best een goed evenwicht tussen ruimte geven en bescherming bieden

Wat kan je concreet doen? 

Stimuleer je kind om zelf dingen te doen. Geef hem eenvoudige taken die hij aankan. Laat hem het zelf proberen, ook al neemt dat veel tijd in beslag. Complexere taken kan je opsplitsen in deeltaken. Om je kind die aan te leren, laat je hem de laatste deeltaak zelf doen (armen in T-shirt stoppen, jas van de armen stropen, …). Prijs je kind als het lukt. Voor hem zal het lijken alsof hij de hele taak zelf volbracht heeft. 

Geef je kind speelgoed dat zijn nieuwsgierigheid prikkelt. Laat hem ermee experimenteren, geef geen richtlijnen tenzij het spel gevaarlijk wordt. Geef hem enkel de aanzet tot het spel (bouw een boot van duploblokken) maar laat hem daarna zelf verder bouwen, varen, spelen. Kom enkel tussen als het spel stil dreigt te vallen. Grijp niet meteen in. Laat hem zelf een tijdje proberen. Help alleen als je kind het dreigt op te geven.

Doe eventueel dingen voor, maar geef ook ruimte om zelf oplossingen te zoeken. Laat hem bij het knutselen zelf uitmaken hoe hij de taak wil volbrengen. Of een kunstwerk klaar is en hoe het er moet uitzien, dat mag hij zelf bepalen. Bananen mogen gerust eens blauw zijn als het kind dat zo wil. 

Je kind mag fouten maken. Hij zal eruit leren. Geef uitleg wat er mis ging en hoe het anders kan. Laat het hem opnieuw proberen als hij er klaar voor is.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.