Magisch denken

​Het denken van jonge kinderen in de voorschoolse leeftijd kenmerkt zich door egocentrisme en animisme

 

​Egocentrisme

Kinderen jonger dan 6 jaar zien zichzelf als het centrum van de wereld. Ze zijn in hun denken nog niet in staat om zich in te beelden dat een andere persoon, vanuit een andere plaats in een kamer, andere dingen kan waarnemen dan zijzelf. Dit heeft niets met egoïsme te maken, maar eerder met een beperking in hun denkvermogen. Egocentrisme is kenmerkend voor deze ontwikkelingsfase. 

Animisme

Animisme verwijst naar het feit dat jonge kinderen heel vaak denken dat voorwerpen en dieren dezelfde gedachten en gevoelens kunnen hebben als zijzelf. 

De tafel kan pijn hebben of stout zijn en de bloemen kunnen verdrietig zijn als je hen geen water geeft. Men spreekt dan ook vaak over het 'magisch denken' van een peuter. Dit magisch denken verklaart voor een deel de soms onverklaarbare peuterangsten: peuters kunnen nog niet zo goed hun gedachten verwoorden en maken door hun magisch denken foute verbanden en conclusies! 

Tijdens de basisschool leert een kind correcte verbanden te leggen en maakt het concrete denken een grote sprong. Maar het redeneren met abstracte begrippen komt pas goed op gang op de middelbare school.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.