Muziek en ontwikkeling

'Hoe belangrijk is muziek voor de ontwikkeling van jonge kinderen?'

 

Liedjes zingen en versjes opzeggen is iets waar alle jonge kinderen dol op zijn. Elke ouder zingt wel eens spontaan een wiegeliedje of doet een danspasje met z’n peuter. Maar je staat er waarschijnlijk niet bij stil hoe belangrijk dit wel is voor de ontwikkeling van je kind…

Muziek ondersteunt de ontwikkeling van je kind

Reeds in de baarmoeder is een baby gevoelig voor geluid. Er is immers aangetoond dat baby’s vlak na de geboorte, de stem van mama en papa kunnen herkennen. Liedjes zingen voor je baby, helpt bij de ontwikkeling van de taalgevoeligheid. Intonatie en ritme spelen immers een belangrijke rol in de gesproken taal. 

Bij peuters en kleuters zullen rijmpjes opzeggen en liedjes zingen helpen bij het ontwikkelen van het auditief geheugen en het gevoel voor ritme. Bovendien zet muziek spontaan aan tot bewegen, een stimulans dus voor de motorische ontwikkeling van je kind. Met muziek kan je ook leren betekenis geven aan gevoelens zoals blijheid, droefheid, kwaadheid of angst. Maar in de eerste plaats is het een erg leuke manier om met je kind bezig te zijn. Samen een liedje zingen bij een balspel, bij alledaagse bezigheden zoals opruimen of slapengaan, geeft spelplezier. Bovendien bevordert het de emotionele band tussen ouder en kind.

Een onuitputtelijke schat aan liedjes

Er bestaat een ontelbaar aantal liedjes en versjes voor kinderen. Sommige daarvan zijn al heel oud en gaan generaties lang mee. Maar dagelijks worden er nog nieuwe liedjes en versjes gemaakt en gezongen, gaande van slaapliedjes, hand- en kniespelletjes, dansjes tot nonsensrijmpjes en klanknabootsingen.

Muziek maken en beluisteren moet speels en leuk blijven. De hele dag de radio of cd-speler aanzetten op de achtergrond is om die reden een mager alternatief voor het samen zingen met mama en papa. 

Verschillende leeftijdsfasen

Baby’s genieten van voorzingen, en nog meer als het samen gaat met allerlei hand-, vinger- en kniespelletjes.

Peuters en zeker kleuters willen graag zelf zingen en zullen ook spontaan bewegen op muziek. Ze zijn ondernemender en willen graag experimenteren met klanken, ritme en muziekinstrumenten.

 

In de literatuur over muziekpsychologie maakt men soms een onderscheid tussen 3 ontwikkelingsfasen:

  • De fase van verwondering. Een baby hoort een klank en is daarover verwonderd. Dit is de belevingsfase.
  • De improvisatiefase. Je kind kan nu al geluiden ontleden en begint spontaan te experimenteren met klankelementen. Deze ontwikkelingsfase hangt nauw samen met de taalontwikkeling en start ongeveer bij het eerste levensjaar.
  • De synthetische fase. Door ervaring leert je kind verbanden te zien en ontwikkelt het voorkeuren voor bepaalde muziek. Deze fase manifesteert zich sterk vanaf het derde levensjaar.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.