Spelen stimuleert de ontwikkeling

Spelen betekent plezier voor jou en je kind. Toch is spelen meer dan een spel alleen. Je spruit zal het niet meteen merken aan zichzelf, maar het spel kan de fysieke en geestelijke ontwikkeling stimuleren. Een woordje uitleg.

 

​Beweeg!

Je kind beweegt door te spelen onbewust een heel pak spieren. Daarnaast leert je kind bij elke rol-, duw-, kruip-, strek- en grijpbeweging zijn/haar motoriek te beheersen en te verfijnen. Bewegingsspelletjes zijn dus een must!

Denk na!

 • Spelletjes die het nadenken en het geheugen stimuleren (bv. zoeken naar een verborgen voorwerp, verstoppertje, etc.) laten je kind makkelijker mensen en objecten herkennen.
 • Ook het verband tussen oorzaak en gevolg kan door het spelen duidelijk worden (bv. een karretje aan een touw vooruit trekken of een bal duwen).
 • Daarnaast kan het kind tijdens het spel leren hoe het praktische problemen kan oplossen: de grote blok kan niet in de kleine, een toren moet stabiel zijn. Eens de handeling is geslaagd, het raadsel is opgelost, stijgt het zelfvertrouwen ook: de inspanningen werden beloond!
 • Het fysieke contact met het speelgoed leert het kind ook de eigenschappen van verschillende voorwerpen en vormeloze materialen aan: hard - zacht, egaal - ruw, droog - nat, warm - koud.  

Sociale vaardigheden en taal

Een spel wordt niet altijd alleen gespeeld. Kijken en oogcontact leggen, glimlachen komen aan bod (denk maar aan verstoppertje etc.) in spelletjes met familieleden of met leeftijdsgenootjes. Het kind leert te communiceren met zijn omgeving. Ook de taalvaardigheid kan gestimuleerd worden in spelletjes (klanken en woorden nabootsen, reactie uitlokken door geluiden aan te moedigen, etc.).

Grenzen verkennen

In sommige spelletjes wordt snel duidelijk wat mag en wat niet mag. Tekenen en schilderen op het papier en niet op de tafel of het behang bijvoorbeeld. Maar ook omgangsvormen zoals respect voor de ander, samenwerken, je beurt afwachten, verliezen, conflicten oplossen etc. komen al spelend aan bod. 

Wat kan jij doen om de ontwikkeling van je kind via het spel te stimuleren? 

De eerste levensjaren van je kind zijn essentieel voor de latere ontwikkeling. Je doet er dus goed aan je kind alle kansen te geven om zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen.

Een paar tips kunnen hier helpen:

 • Reageer positief op de nieuwsgierigheid van je kind, geef aandacht en toon interesse. Beantwoord zijn/haar signalen (glimlach, blik, babbel, vraag om opgepakt te worden).
 • Moedig je kind aan bij moeilijkheden in het spel (bv. puzzel oplossen) en prijs je kind wanneer het erin slaagt de oplossing te vinden. Toon je tevredenheid over de verworven kennis en vaardigheid.
 • Geef je kind voldoende ruimte om zijn/haar bewegingsmogelijkheden te ontwikkelen.
 • Praat veel tegen je kind, antwoord, herhaal de geluidjes die hij/zij maakt. Beschrijf wat er rond jullie gebeurt, wijs dingen aan en benoem ze, zeg wat je gaat doen, stel veel vragen. Gebruik vaak dezelfde woordcombinaties (bv. lichtje uit).
 • Speel samen eenvoudige spelletjes waarbij je kindje een opdracht moet uitvoeren (een bal naar je toe rollen – een blokje op een ander leggen).
 • Spreek in eenvoudige, korte zinnen; herhaal de zaken die je spruit moeilijk kan uitspreken.
 • Laat je kind volop verkennen en de zaken die hem/haar interesseren bekijken, beluisteren en betasten.
 • Breng wat variatie in de voorwerpen die je spruit omringen, laat hem/haar regelmatig kennismaken met nieuwe dingen.

 

Bron:

Brochure Kind & Gezin “Kinderspel – Spelen meer dan een spel” 2000

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.