Verlegenheid

'Mijn dochter Kathy (15 jaar) is heel verlegen. Vooral op plaatsen waar er (onbekende) mensen zijn kan ze zich wat angstig gedragen. Je ziet dat ze zich dan niet op haar gemak voelt. Ze is erg op zichzelf, en ik denk dat ze weinig vrienden heeft op school. Moet ik haar aanvaarden zoals ze is, of moet ik haar stimuleren om socialer te zijn?'

 

​In de lagere school hebben nog zo’n 30 à 40 procent van de kinderen regelmatig last van verlegenheid. Verlegenheid uit zich dan in het moeilijk contact leggen met onbekenden. Ze nemen geen initiatief om contact te leggen. Deze natuurlijke verlegenheid gaat bij de meeste jongeren na een tijdje voorbij. Gedurende de lagere schoolperiode krijgen sociale vaardigheden de ruimte om zich verder te ontwikkelen. De meeste jongeren in de middelbare school kunnen dan ook een stuk gemakkelijker contacten leggen met leeftijdsgenoten. 

Verlegenheid is een natuurlijk verschijnsel. Zolang het geen belemmering is in het dagelijks functioneren van de jongere, is er geen probleem.

Verlegenheid zorgt er echter voor dat je dochter vaak op zichzelf is, zich afzondert en weinig tot sociale contacten overgaat. Je zou kunnen zeggen 'ze is nu eenmaal graag alleen, als ze zich er goed bij voelt... waarom niet?'. Toch wijzen we graag op het belang van sociale vaardigheden voor jongeren. Vooral in hun streven naar zelfstandigheid en loskomen van de ouders op latere leeftijd spelen sociale vaardigheden een belangrijke rol. Ze zorgen ervoor dat jongeren ook een steunnetwerk opbouwen buiten het gezin.

Misschien wordt de verlegenheid bij je dochter veroorzaakt door onzekerheid. Voor jongeren is het heel belangrijk hoe anderen over hen denken. Je dochter is misschien bang voor het oordeel van haar omgeving. Of dit zo is, kan je haar best gewoon vragen. Misschien vertelt ze het jou niet onmiddellijk, maar hou het gerust een tijdje vol.  

Verder is het belangrijk om sociale contacten te stimuleren. Wees begripvol voor het feit dat dit moeilijk is voor haar, maar prijs haar telkens als ze iemand heeft aangesproken (in jouw aanwezigheid, of op school). Stimuleer contact met leeftijdsgenoten, door zelf voorstellen te doen. Laat de kinderen uit de familie met dezelfde leeftijd eens logeren, en plan een activiteit die ze samen moeten uitvoeren (vb. de logeerkamer herinrichten). Als het contact met leeftijdsgenoten in de thuisomgeving gemakkelijker gaat, zal de kans groter zijn dat ze ook op school vlotter contacten legt. 

Belangrijk is dat je dochter positieve ervaringen opdoet in sociale contacten, waardoor haar onzekerheid verminderd. Peil naar de ervaringen die ze opdoet, en geef haar raad en feedback als je merkt dat ze een situatie niet goed heeft aangepakt. Maak er positieve, opbouwende gesprekken van. Hierdoor stijgt haar zelfvertrouwen, waardoor ook haar onzekerheid afneemt. 

Er is meer aan de hand als je dochter ook verlegen is bij bekenden, of als het erg lang duurt om de verlegenheid te overwinnen. Onderliggende oorzaken als faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen moeten dan aangepakt worden. Als je merkt dat de verlegenheid een duidelijke impact heeft op haar dagelijks functioneren, vraag je best professioneel advies.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.