Zakgeld

'Pieter is 14 jaar. Wordt het niet stilaan tijd om iets meer zakgeld te geven, en hem dit geld zelf te laten beheren?'

 

​Zakgeld beheren is een eerste stap in het leren omgaan met geld, een vaardigheid die onontbeerlijk is in het volwassen leven. Doorgaans starten kinderen op de lagere school met rekenen, maar het eigen zakgeld beheren vereist toch enige zelfstandigheid. Ideaal om hiermee te starten op de middelbare school! 

Maar hoeveel moet je geven? Het bedrag hangt af van het gezinsbudget, maar ik kan toch een aantal richtlijnen geven. 

Het best maak je met je zoon afspraken wat hij mag en moet kopen van zijn zakgeld. Bepaal op basis daarvan het bedrag dat wordt toegewezen. Gaat het enkel over 'leefgeld' (vb. om een broodje te kopen tijdens de lunchpauze, of om een blikje uit de automaat te halen), dan zal het bedrag laag blijven. Jongeren op de middelbare school hebben vaak meer nodig: ze kopen een cadeau voor een jarige vriend of vriendin, of ze gaan naar de cinema met klasgenoten. 

Geef je je tiener een te laag bedrag, dan zal hij niet leren omgaan met budget, omdat hij niets kan uitgeven. Geef je je tiener een te hoog bedrag, dan zal hij veeleisend worden en de waarde van geld niet echt leren inschatten. Dan leert hij niet dat je hard moet werken voor geld. Bereken zelf hoeveel de dingen kosten die je zoon moet kopen met zijn zakgeld en stem het bedrag daar op af. 

Belangrijk is ook een zekere regelmaat, zowel qua budget als qua frequentie (vb. elke week, of elke maand). Om je kinderen echt met budget te leren omgaan, is maandelijks zakgeld op termijn beter. Ze leren dan op maandbasis hun geld te beheren, wat meer geduld en berekening vraagt. Het budget kan jaarlijks (lichtjes) verhogen, waardoor er ook meer zaken zelf gekocht kunnen worden. 

Hou als ouder steeds een oogje in het zeil. Misschien is het ook goed je tiener aan te sporen om te sparen. Als er een pak geld van een verjaardag bijkomt, of als er wordt uitgekeken naar een grotere aankoop, kan je hem motiveren om wat geld te sparen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.