Schoolwerk verwaarlozen

'Mijn dochter van 14 verwaarloost haar schoolwerk. Ze haalt slechte resultaten en lijkt niet meer gemotiveerd. Wat kunnen we best doen?'

 

​Verwaarlozen van school kan verschillende oorzaken hebben. Je kan best proberen te weten te komen waardoor je dochter haar schoolwerk verwaarloost, en dan kan je reageren. Hier is een lijstje van mogelijke oorzaken:

  • Heeft ze misschien faalangst?
  • Is ze schoolmoe?
  • Heeft ze gewoon teveel andere interesses?
  • Heeft je dochter een probleem in de klas, bijvoorbeeld met een bepaalde leerkracht?
  • Heeft ze misschien dyslexie (leerstoornis die zich uit in problemen met geschreven taal) of dyscalculie (een leerstoornis die zich uit in problemen met cijfermateriaal)?
  • Lijdt ze aan concentratiestoornissen?
  • Is er een emotioneel probleem (pesten, ...)?

Een luisterend oor kan al heel wat oplossen. Probeer er met haar over te praten en neem eventueel samen met haar actie om zaken recht te zetten.

Gaat het over een leerstoornis, zoals faalangst, dyslexie of concentratiestoornissen, dan stuur je je dochter beter naar het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding). Het CLB zal door middel van gesprekken en testen kunnen achterhalen of er inderdaad van een leerstoornis sprake is. Samen met jou kan er dan naar een oplossing gezocht worden. Raadpleeg de school om te weten hoe je je dochter met het CLB in contact kan brengen.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00

Online advies

De Webnanny geeft gratis opvoedingsadvies via e-mail.