Is vrijwilligerswerk iets voor jou?

​Iedereen kan vrijwilligerswerk doen en als vrijwilliger sta je er nooit alleen voor. Je bepaalt ook zelf wat je wil doen en je krijgt voldoende begeleiding en ondersteunig zodat je kan groeien als vrijwilliger.

Je bent vrijwilliger als je ...

  • Taken uitvoert voor een organisatie. Als je iets belangeloos doet voor jezelf, je familie of je vrienden (zonder organisatie), dan ben je geen vrijwilliger.
  • Net betaaldet betaald wordt voor de activiteit die je doet. Je mag wel een kostenvergoeding krijgen  om bijvoorbeeld je vervoer terug te betalen, maar dit moet aan de wettelijke regels voldoen.
  • Zelf kan kiezenelf kan kiezen wanneer je als vrijwilliger wil werken en wanneer je ermee wil stoppen. Niemand mag jou verplichten om vrijwilligerswerk te doen.

Als vrijwilliger krijg je ...

  • De kans om mee de doelen van de organisatie te vervullen. Hiervoor krijg je ook de mogelijkheid om opleidingen te volgen.
  • Een vrijwilligersverzekering. Zo kan je met een gerust gemoed aan je vrijwilligerstaken beginnen.
  • Soms een kostenvergoeding, afhankelijk van de vrijwilligerstaak.

Iedereen kan bij ons vrijwilliger worden vanaf 16 jaar maar je moet dit melden als je...

  • Werkzoekende bent of op brugpensioen bent.
  • Een leefloon van het OCMW ontvangt.
  • Je een uitkering van het ziekenfonds ontvangt wegens invaliditeit of ziekte.
  • Je het vluchtelingenstatuut hebt.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00