Wegwijs voor langdurig zieken

​Ons ziekenfonds streeft naar betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor langdurig zieken. Onze brochure geeft antwoord op talrijke vragen waarmee je als chronisch zieke patiënt zit.

 

De brochure geeft je een overzicht van:

  • de verschillende sociale en financiële tegemoetkomingen waarop je als chronisch zieke persoon recht hebt
  • de diensten en organisaties van het ziekenfonds waarop je als chronisch zieke persoon een beroep kan doen.

Download de brochure

Bestel de brochure gratis:


Resterende karakters: 1800
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00