Op zak - info schoolverlaters

​​De brochure 'Op zak' geeft een handig overzicht van alle rechten en plichten die gepaard gaan met afstuderen en de eerste stappen op de werkvloer.​​​

 

In deze brochure vind je:

  • Wat te doen als je de school verlaat.
  • Je beroepsinschakelingtijd en inschakelingsuitkering.
  • Tips om werk en/of begeleiding te zoeken. 

 

Bestel gratis de brochure:


Resterende karakters: 1800
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00