Wat is het statuut van chronisch zieke?

​Mensen die te maken hebben met een langdurige ziekte, kunnen in aanmerking komen voor het statuut 'chronisch zieke'. Dat statuut geeft recht op de derdebetalersregeling bij de dokter en een verlaging van het plafond van je maximumfactuur. Dat zijn 2 voordelen binnen de wettelijke ziekteverzekering.
 
Meer informatie over dit statuut vind je hier.​

​Waarborg voor ernstige ziekte!

Leden die te kampen hebben met ernstige ziekte uit onderstaande lijst, hebben ook recht op de waarborg chronische ziekte binnen ViviPlan. Dus zowel op het forfait als op de tegemoetkoming voor gezinszorg en zorg op afstand.

 

Lijst van ernstige ziekte:
 • ​neuromusculaire aandoening zoals omschreven in de revalidatie-overeenkomst met revalidatiecentra (o.a. MS, ALS, Parkinson ...)
 • aids
 • mucoviscidose
 • systeemclerose
 • diabetes
 • kwaadaardige woekeringen (o.a. kanker, Kahler, Hodgkin, leukemie)
 • Crohn
 • colitis ulcerosa
 • levercirrose
 • sarcoïdose
 • nieraandoening met noodzaak tot chronische hemodialyse

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00