Veranderen van hospitalisatieverzekering

Heb je een kostendekkende hospitalisatieverzekering van een ander ziekenfonds of privéverzekeringsmaatschappij, dan kan je altijd overschakelen naar onze hospitalisatieverzekeringen KliniPlan of KliniPlanPlus. Eens je bent aangesloten bij één van deze twee verzekeringen, kan je gemakkelijk overstappen van de ene naar de andere.​​​

Ander ziekenfonds

Veranderen van een verzekering van een ander ziekenfonds naar KliniPlan of KliniPlanPlus

Heb je een kostendekkende hospitalisatieverzekering van een ander ziekenfonds dan het onze en wil je graag veranderen, dan kan je kiezen voor één van onze twee kostendekkende hospitalisatieverzekeringen KliniPlan of KliniPlanPlus. 

Aansluiting bij KliniPlan of KliniPlanPlus is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je lid wordt van ons ziekenfonds, en
 • je de aansluitingsdocumenten (verzekeringsvoorstel en medische vragenlijst), volledig ingevuld en ondertekend, terugbezorgt aan ons ziekenfonds.

Belangrijk!

 • Bij overschakeling van je huidige hospitalisatieverzekering naar KliniPlan of KliniPlanPlus wordt je dekking niet onderbroken!  
 • Er is een wachttijd van drie maanden, maar deze valt weg als je overstapt van een gelijkaardige verzekering waar je minstens 3 maanden was aangesloten.
 • Vooraf bestaande aandoeningen worden beperkt gedekt gedurende een periode van vijf jaar. Deze periode van vijf jaar wordt verminderd met het aantal maanden dat je aangesloten was bij een gelijkaardige verzekering.
 • Leeftijd speelt geen enkele rol bij de aansluiting! 

Lees meer over:

De hospitalisatieverzekeringen KliniPlan en  KliniPlanPlus worden aangeboden door de VMOB SOHO, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel. De VMOB SOHO is toegelaten onder nr. 350/01 om de tak 2 “ziekte” te beoefenen. Klachten in verband met het verzekeringscontract of de uitvoering ervan kunnen gericht worden aan de VMOB SOHO of rechtstreeks aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel).

Privéverzekering

Veranderen van een privéverzekering naar KliniPlan of KliniPlanPlus

Heb je een kostendekkende hospitalisatieverzekering van een privéverzekeringsmaatschappij en wil je graag veranderen, dan kan je kiezen voor één van onze twee kostendekkende hospitalisatieverzekeringen KliniPlan of KliniPlanPlus.  

Aansluiting bij KliniPlan of KliniPlanPlus is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je lid wordt of bent van ons ziekenfonds, en
 • je de aansluitingsdocumenten (verzekeringsvoorstel en medische vragenlijst), volledig ingevuld en ondertekend, terugbezorgt aan ons ziekenfonds.

Belangrijk!

 • Bij overschakeling van je privéverzekering naar KliniPlan of KliniPlanPlus wordt je dekking niet onderbroken!  
 • Er is een wachttijd van drie maanden, maar deze valt weg als je overstapt van een gelijkaardige verzekering waar je minstens 3 maanden was aangesloten.
 • Vooraf bestaande aandoeningen worden beperkt gedekt gedurende een periode van vijf jaar.

 Lees meer over: 

 

De hospitalisatieverzekeringen KliniPlan en  KliniPlanPlus worden aangeboden door de VMOB SOHO, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel. De VMOB SOHO is toegelaten onder nr. 350/01 om de tak 2 “ziekte” te beoefenen. Klachten in verband met het verzekeringscontract of de uitvoering ervan kunnen gericht worden aan de VMOB SOHO of rechtstreeks aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel).

KliniPlan - KliniPlanPlus

Overstap van KliniPlan naar KliniPlanPlus of van KliniPlanPlus naar KliniPlan

 

Koos je al voor één van onze kostendekkende verzekeringen, maar wil je toch graag overstappen van KliniPlan naar KliniPlanPlus of omgekeerd, dan kan dit onder volgende voorwaarden:

 • je bent lid van ons ziekenfonds,
 • je hebt je lopende hospitalisatieverzekering volgens de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden stopgezet, en
 • je hebt het verzekeringsvoorstel (.pdf) volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd aan ons ziekenfonds. 

Bij overstap van KliniPlan naar KliniPlanPlus of omgekeerd hoef je dus geen nieuwe medische vragenlijst in te vullen.

Belangrijk!

 • Ingeval van een overstap, stappen alle personen op je lidboekje mee over.
 • Je kan enkel overgaan van KliniPlan naar KliniPlanPlus of omgekeerd op de vervaldag van je lopende verzekering.
 • Bij overschakeling van KliniPlan naar KliniPlanPlus moet je een nieuwe wachttijd van 3 maanden volbrengen. Tijdens deze wachttijd van 3 maanden blijf je wel recht hebben op de dekking van KliniPlan. Bij een overstap van KliniPlanPlus naar KliniPlan is er geen wachttijd.

 

De hospitalisatieverzekeringen KliniPlan en  KliniPlanPlus worden aangeboden door de VMOB SOHO, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel. De VMOB SOHO is toegelaten onder nr. 350/01 om de tak 2 “ziekte” te beoefenen. Klachten in verband met het verzekeringscontract of de uitvoering ervan kunnen gericht worden aan de VMOB SOHO of rechtstreeks aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel).

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00