Aanvullende Hospitalisatie Vergoeding EXTRA

Ons ziekenfonds biedt met de Aanvullende Hospitalisatie Vergoeding EXTRA een forfaitaire tegemoetkoming per dag dat je in het ziekenhuis verblijft. Deze forfaitaire verzekering kan gecombineerd worden met één van de kostendekkende hospitalisatieverzekeringen KliniPlan of KliniPlanPlus.​​

Voordelen

​De Aanvullende Hospitalisatie Vergoeding EXTRA biedt volgende voordelen

 • Je hoeft geen medische vragenlijst in te vullen om te kunnen aansluiten. Er zijn dus geen vooraf bestaande aandoeningen.
 •  
 • Je ontvangt een vast bedrag per volledige hospitalisatiedag (met overnachting):
   • 0 tot 17 jaar: € 12,36
   • 18 tot 59 jaar: € 20,59
   • vanaf 60 jaar: € 12,36

 • Je ontvangt de tegemoetkoming vanaf je eerste hospitalisatiedag.

 • De uitbetaling gebeurt op een vlotte en veilige manier.

 • We betalen maximum 180 hospitalisatiedagen per verzekeringsjaar uit. Voor ziekenhuisopnames in bepaalde diensten wordt de uitbetaling echter beperkt tot 30 hospitalisatiedagen per verzekeringsjaar. Dit geldt voor hospitalisaties in de dienst voor geriatrie en revalidatie (dienst 300) en in de gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie voor patiënten met:

   • cardio-pulmonaire aandoeningen (dienst 610),
   • locomotorische aandoeningen (dienst 620),
   • neurologische aandoeningen (dienst 630), 
   • chronische aandoeningen waarvoor palliatieve zorgen nodig zijn (dienst 640), 
   • chronische polypathologieën waarvoor verlengde medische zorgen nodig zijn (dienst 650),
   • psychogeriatrische aandoeningen (dienst 660).

Welke ziekenhuisopnames geven recht op de tegemoetkoming?

In een algemeen ziekenhuis geeft elke hospitalisatie recht op de tegemoetkoming.

In een psychiatrische instelling of een psychiatrische dienst in een algemeen ziekenhuis geven enkel en alleen de ziekenhuisopnames in de diensten 340, 350, 360, 370, 380 en 390 (volgens de codificatie van Volksgezondheid) recht op de tegemoetkoming.

De ziekenhuisopnames in de volgende instellingen of diensten geven geen recht op de tegemoetkoming:

 • de psychiatrische instellingen: diensten 410, 420 en 430,
 • de medico-pedagogische instellingen (MPI’s),
 • de rusthuizen, de R-diensten van de ziekenhuizen en de instellingen of diensten erkend als rust- en verzorgingstehuis,
 • de revalidatiecentra.

Premie

Jaarpremie

Je verzekert je voor je 65ste verjaardag

  ​leeftijd ​  premie
​0-17 jaar ​  € 12,12
​18-59 jaar   € 30,60
60-74 jaar​   € 56,28
​75 jaar en ouder  ​ € 65,64

 

Je verzekert je vanaf je 65ste verjaardag en stapt over van een gelijkaardige mutualistische verzekering

leeftijd premie ​
​65-74 jaar € 56,28
​75 jaar en ouder ​€ 65,64

 

Je verzekert je vanaf je 65ste verjaardag en had geen gelijkaardige mutualistische verzekering

leeftijd premie ​
​65-74 jaar € 86,28
​75 jaar en ouder ​€ 98,64

 

Aansluiten

​Wie kan aansluiten?

Iedereen die lid is van ons ziekenfonds kan aansluiten.

Er is een wachttijd van zes maanden.

Hoe kan je aansluiten?

Aansluiting is eenvoudig. Ga naar een kantoor van ons ziekenfonds en zij regelen jouw aansluiting.

Aangifte

Aangifte

Om aangifte te doen van een hospitalisatie gebruik je het document 'aanvraag om tegemoetkoming'.

Je vult dit document samen met de instelling waar je gehospitaliseerd was volledig in, ondertekent het en stuurt het daarna op naar het adres dat wordt vermeld op dit docume​nt. 

Aanvraag om tegemoetkoming (.pdf)

Meer info

Contractinformatie

Verder geven wij je graag wat extra informatie mee over het contract.

​Heb je nog vragen?

Stel je vraag online.
093 33 55 00 

Bond Moyson Oost-Vlaanderen – Dienst Verzekeringen​
Tramstraat 69
9052 Gent

 

De hospitalisatieverzekering Aanvullende Hospitalisatie Vergoeding EXTRA wordt aangeboden door de VMOB SOHO, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel. De VMOB SOHO is toegelaten onder nr. 350/01 om de tak 2 “ziekte” te beoefenen. Klachten in verband met het verzekeringscontract of de uitvoering ervan kunnen gericht worden aan de VMOB SOHO of rechtstreeks aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel).

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00