ViviPlan

​Met ViviPlan biedt ons ziekenfonds een verzekering aan voor die kosten die niet gedekt zijn door de standaard ziekteverzekering. Het gaat om ambulante kosten, dus medische kosten buiten het ziekenhuis, die flink kunnen oplopen. Dankzij ViviPlan blijven die medische kosten voor jou en je gezin betaalbaar.

Troeven

​Hoge terugbetalingen voor oplopende medische kosten

Je krijgt tot 1.511,96 euro per jaar per persoon terugbetaald voor doktersbezoeken, brillenglazen, lenzen, ooglasering, hoorapparaat, medicatie, consultatie psycholoog …

Financiële ondersteuning op momenten dat je het nodig hebt

Je hebt recht op forfaitaire tegemoetkomingen bij geboorte, chronische ziekte en palliatieve zorg.

Iedereen kan zich verzekeren

ViviPlan sluit niemand uit op basis van medische voorgeschiedenis.

Geen leeftijdsbeperking

Ouder dan 65 jaar? Ook dan kan je aansluiten bij ViviPlan.

Kinderen tot 3 jaar gratis

Voor je kind(eren) betaal je niets tot de leeftijd van 3 jaar.

Gratis vanaf het 3de kind

Al 2 kinderen verzekerd met ViviPlan? Dan is je 3de kind gratis.
 

Bereken je premie

Heb je al een gelijkaardige verzekering voor kosten buiten het ziekenhuis?

Maak de vergelijking met je huidige verzekering. Helemaal overtuigd dat ViviPlan de verzekering op jouw maat is? Stap dan makkelijk over. Je blijft verzekerd en we nemen je opgebouwde rechten over. Heel eenvoudig.

Interesse 

Wens je graag meer informatie over ViviPlan? Vul dan het contactformulier in.

Wens je aan te sluiten? Lees hier hoe je dat doet

ViviPlan wordt aangeboden door Bond Moyson Oost-Vlaanderen, verzekeringsagent erkend onder nr. 3010 voor de VMOB SOHO. ViviPlan is onderworpen aan het Belgisch recht. De algemene voorwaarden en gedetailleerde informatie over ViviPlan zijn hier terug te vinden. Indien u een klacht wenst te formuleren, kan u zich wenden tot de VMOB SOHO, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, via e-mail klachten. VMOBSOHO@socmut.be of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel,e-mail info@om​budsman.as.
 
 

Terugbetalingen

​ViviPlan betaalt jouw medische kosten van buiten het ziekenhuis terug. Per verzekerde kan je elk jaar, opgeteld voor de verschillende dekkingen, tot 1.511,96 euro terugkrijgen:
 • Remgelden artsen

Met ViviPlan betalen wij 75 % van de remgelden voor onderzoeken en consultaties bij artsen (je huisarts, verpleegkundige zorg, kinesitherapie, gynaecologie, dermatologie …). Een overzicht van artsen waarvoor wij een terugbetaling voorzien, vind je hier.
 • Geneesmiddelen

ViviPlan betaalt 75 % terug van het remgeld voor geneesmiddelen die door een erkende arts worden voorgeschreven en waarvoor een wettelijke tegemoetkoming is voorzien. Hierbij wordt de terugbetaling berekend op basis van de door jou werkelijk betaalde prijs.
 • Brillenglazen, lenzen en ooglasering

Wij voorzien een terugbetaling tot:
 
  • 75 %, met een maximum van 251,99 euro per verzekerde, voor corrigerende glazen en contactlenzen. Voor contactlenzen en brilglazen waarvan de dioptrie niet verandert, is er een terugbetaling per 3 verzekeringsjaren. Wijzigt de dioptrie van je glazen met 0,5 of meer, dan krijg je per verzekeringsjaar een terugbetaling. Deze terugbetaling geldt niet voor je brilmontuur of voor de aankoop van een zonnebril.
  • 75 %, met een maximum van 503,98 euro per verzekerde per 3 verzekeringsjaren, voor een ooglaserbehandeling en de implantlenzen (op voorwaarde dat de ingreep ambulant, dus niet met een ziekenhuisopname, wordt uitgevoerd).

De 2 bovenstaande waarborgen zijn onderling cumuleerbaar. Je hebt dus recht op beide.
 • Hoorapparaten

ViviPlan betaalt 75 %, met een maximum van 755,98 euro, voor een hoorapparaat op voorwaarde dat je ook een wettelijke tegemoetkoming krijgt van de verplichte ziekteverzekering en dat je hoorapparaat voorgeschreven is door een erkende audioloog.
 • Psychologie

Wij betalen met ViviPlan 75 % van je kosten voor raadplegingen bij een erkende psycholoog.* Met een maximum van 251,99 euro per verzekeringsjaar per verzekerde.
 
* Je psycholoog moet opgenomen staan in de lijst op www.compsy.be.
 • Geboorte

Bij de geboorte van een kindje ontvang je een vast bedrag van 251,99 euro dat je helpt om zorg en ondersteuning in de eerste weken te betalen. 
 • Palliatieve zorg

Heb je palliatieve zorg nodig om thuis te blijven wonen? Dan voorziet ViviPlan per jaar een vast forfait van 655,18 euro.
 • Chronisch zieke

Heb je het statuut van chronische zieke? Dan voorziet ViviPlan een dubbele tegemoetkoming:
  • een vast jaarlijks forfait van 151,19 euro.
  • een tegemoetkoming tot 655,18 euro per jaar voor gezinszorg en zorg op afstand. De gezinszorg moet uitgevoerd worden door een door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid goedgekeurde dienst voor gezinszorg. Voor zorg op afstand wordt 100 % van de kosten vergoed, maar geldt er wel een maximum van 10,07 euro per maand.
Meer weten over het statuut van chronisch zieke? Dat kan hier.
Hoe krijg je je terugbetaling?
 
Bezorg ons het bewijsstuk van je medische zorg. Hieronder vind je een overzicht van welk bewijsstuk je nodg hebt voor je soort terugbetaling:
 
Soort terugbetaling​ ​Bewijsstuk
​Remgeld artsen ​Kwijtschrift of betaalbewijs
​Remgeld geneesmiddelen ​BVAC-attest van je apotheker
​Oogzorg Factuur opticien, oftalmoloog of ziekenhuis
​Hoorapparaten ​Factuur audioloog
​Psycholoog ​Factuur van je psycholoog of ingevuld aanvraagformulier voor tegemoetkoming ViviPlan
​Geboorteforfait Geboorteattest
​Palliatieve zorg ​Automatische uitbetaling forfait
​Chronisch Ziekte ​Automatische uitbetaling fofait en voor gezinszorg op basis van factuur
 
Wanneer krijg je je terugbetaling?
Dit is afhankelijk van het bedrag van je terugbetaling. Is de totale terugbetaling van ViviPlan lager dan 100 euro dan zal de terugbetaling de eerste van de volgende maand plaatsvinden. Indien de totale terugbetaling hoger is dan 100 euro, zal er een onmiddellijke terugbetaling volgen.

Je premie

​Bereken je premie voor jou en je gezinsleden via deze online tool:

Bereken je premie

Opstartkorting

 
Sluit nu bij ViviPlan aan en start in de goedkoopste tariefgroep, nl. die van ‘jonger dan 45 jaar’. Je blijft van dit tarief genieten zolang je contract bij ons blijft lopen.
 
*Deze korting is geldig voor iedereen die een contract afsluit tussen nu en 31 december 2020.

Een volledig overzicht

Hoeveel je betaalt, hangt af van je leeftijd. Als je op jonge leeftijd aansluit, is onze verzekering voor medische kosten buiten het ziekenhuis goedkoper. Hieronder kan je alvast het volledig overzicht zien voor iedere leeftijd:

Je verzekert je voor je voor je 45ste verjaardag
 
​Leeftijd​ ​Premie/maand
​0 ​0,00
​1 ​0,00
​2 ​0,00
​3 ​0,00
​4 ​7,55
​5 ​7,75
​6 ​7,95
​7 ​8,15
​8 ​8,36
​9 ​8,57
​10 ​8,79
​11 ​9,03
​12 ​9,26
​13 ​9,50
​14 ​9,74
​15 ​9,99
​16 ​10,26
​17 ​10,52
​18 ​10,79
​19 ​11,07
​20 ​11,36
​21 ​11,66
​22 ​11,96
​23 ​12,27
​24 ​12,59
​25 ​12,93
​26 ​13,26
​27 ​13,60
​28 ​13,96
​29 ​14,32
​30 ​14,69
31 ​15,07
​32 ​15,47
​33 ​15,87
​34 ​16,28
​35 ​16,71
​36 ​17,14
​37 ​17,59
​38 ​18,06
​39 ​18,53
​40 ​19,02
​41 ​19,52
​42 ​20,03
​43 ​20,56
​44 ​21,10
​45 ​21,66
​46 ​22,22
​47 ​22,81
​48 ​23,40
​49 ​24,02
​50 ​24,65
​51 ​25,30
​52 ​25,96
​53 ​26,65
​54 ​27,35
​55 ​28,07
​56 ​28,80
​57 ​29,56
​58 ​30,34
​59 ​31,13
​60 ​31,95
​61 ​32,79
​62 ​33,66
​63 ​34,55
​64 ​35,46
​65 ​36,39
​66 ​37,35
​67 ​38,34
​68 ​39,35
​69 ​40,38
​Ouder dan 70 ​42,43
 

 Je verzekert je voor je 50ste verjaardag

​Leeftijd​ ​Premie/maand
​45 ​25,19
​46 ​25,77
​47 ​26,36
​48 ​26,97
​49 ​27,58
​50 ​28,22
​51 ​28,86
​52 ​29,53
53 ​30,20
​54 ​30,90
​55 ​31,61
​56 ​32,33
​57 ​33,08
​58 ​33,83
​59 ​34,61
​60 ​35,41
​61 ​36,22
​62 ​37,06
​63 ​37,90
​64 ​38,77
​65 ​39,66
​66 ​40,57
​67 ​41,49
​68 ​42,45
​69 ​43,43
​Ouder dan 70 ​44,55

 

je verzekert je voor je 70ste verjaardag

Leeftijd​ ​Premie/maand
​50 ​33,26
​51 ​33,82
​52 ​34,40
​53 ​34,98
​54 ​35,58
​55 ​36,18
​56 ​36,80
​57 ​37,42
​58 ​38,06
​59 ​38,70
​60 ​39,37
​61 ​40,04
​62 ​40,73
​63 ​41,42
​64 ​42,13
​65 ​42,84
​66 ​43,58
​67 ​44,33
​68 ​45,08
​69 ​45,85
​Ouder dan 70 ​46,76

 

Je verzekert je na je 70ste verjaardag

​Leeftijd ​Premie/maand
​Ouder dan 70 ​49,12

  

Je kan je premie jaarlijks betalen of per drie maanden als je voor domiciliëring kiest.

Heel je gezin verzekerd


Sluit je ViviPlan af, dan doe je dit voor jezelf en alle gezinsleden die op hetzelfde ziekenfondsboekje staan. Het is niet mogelijk om  alleen voor een persoon ten laste een ViviPlan af te sluiten of alleen voor jezelf zonder je personen ten laste.
Tot 3 jaar gratis

Kinderen van 0 tot 3 jaar zijn gratis verzekerd!

Aansluiten

​Aansluiten is heel eenvoudig:

 • Vul de aanvraagdocumenten in.
 • Wil je driemaandelijks betalen via domiciliëring? Vul dan ook het Sepa Mandaat (.pdf) in.
 • Bezorg ons dit terug op het volgend adres: Dienst Verzekeringen - Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde of breng het langs in jouw dichtsbijzijnde kantoor

Heb je al een verzekering voor ambulante kosten?

In dat geval vragen wij jou enkel ons een attest te bezorgen met de begin- en einddatum van de vorige verzekering. Wij brengen jou aansluiting verder in orde en nemen jouw opgebouwde rechten over. Zo verminderen we de wachttijd met het aantal maanden dat je aangesloten was bij je voorgaande verzekering.
 

Meer info

​We proberen hier enkele veelgestelde vragen te bundelen. Vind je jouw vraag hier niet terug? Aarzel dan niet ons te contacteren. Een medewerker maakt graag tijd voor je.

> Kan iedereen aansluiten?

 Ja, ViviPlan is er voor iedereen. Wij sluiten niemand uit omwille van een medische voorgeschiedenis en/of leeftijd.
 
Je kan aansluiten bij ViviPlan als je aan volgende voorwaarde voldoet:
• Je bent lid van van Bond Moyson en je betaalde je ledenbijdrage.
• Je bent ‘gerechtigde’, d.w.z. dat je je eigen lidboekje hebt (waar misschien je partner en je kinderen op staan).
 
Troeven 
• Er is geen leeftijdsgrens: je kan je aansluiten ongeacht je leeftijd of medische voorgeschiedenis.
 
Aansluiting van het mutualistisch gezin is verplicht. Dit wil zeggen dat alle personen die ten laste vallen van de gerechtigde ook een ViviPlan moeten nemen. Vanaf het derde kind is de aansluiting gratis.

> Hoe kan je aansluiten?

Neem contact op met ons ziekenfonds. Dat kan hier.

> Hoe kan je overstappen?

 Had je al een gelijkaardige verzekering? In dat geval kan je snel en eenvoudig overstappen naar ViviPlan.
 
Wij brengen voor jou de aansluiting in orde en nemen je opgebouwde rechten over. Zo verminderen we de wachttijd met het aantal maanden dat je aangesloten was bij je voorgaande verzekering.

Bezorg ons dus een attest met de begin- en einddatum van je vorige verzekering. Wij doen de rest!

> Hoe kan je je premie betalen?

 Je kan je premie op verschillende manieren betalen. Je kan kiezen voor een:
• jaarlijkse overschrijving
• jaarlijkse domiciliëring
• driemaandelijkse domiciliëring
 
Kies je voor een driemaandelijkse betaling, dan kan dat enkel via domiciliëring. Hiervoor heb je een SEPA-mandaat nodig. Download het formulier hier.

> Hoe ontvang je je terugbetaling?

Om je terugbetaling te ontvangen met je ons een bewijsstuk bezorgen van je medische zorg:
 
Soort terugbetaling​ ​Bewijsstuk
​Remgeld artsen ​Kwijtschrift of betaalbewijs
​Remgeld geneesmiddelen ​BVAC-attest van je apotheker
​Oogzorg Factuur opticien, oftalmoloog of ziekenhuis
​Hoorapparaten ​Factuur audioloog
​Psycholoog ​Factuur van je psycholoog of ingevuld aanvraagformulier voor tegemoetkoming ViviPlan
​Geboorteforfait Geboorteattest
​Palliatieve zorg ​Automatische uitbetaling forfait
​Chronisch Ziekte ​Automatische uitbetaling fofait en voor gezinszorg op basis van factuur
 
Deze bewijsstukken stuur je op of breng je langs in een kantoor.

> Hoeveel kan je maximaal per jaar terugkrijgen?

 Je kan per aansluitingsjaar tot 1.511,96 euro per persoon terugbetaald krijgen.

> Hoe kan je het contract stopzetten?

Je kan het contract stopzetten door een brief te sturen waarin je duidelijk vermeldt dat je het contract wenst te beëindigen. Er is een opzegtermijn van minstens 3 maanden die ingaat vanaf de 1ste dag die volgt op de dag dat de opzegging wordt aangevraagd.
 
Ook als de voorwaarden of dekkingen van ViviPlan worden aangepast en je niet met de wijzigingen akkoord gaat, kan je schriftelijk opzeggen.

> Is er een wachttijd?

Ja, er is een wachttijd. Dat betekent dat je bij de start van je ViviPlan, een bepaalde periode moet ‘wachten’ op een terugbetaling van je ambulante kosten. Je kan je kosten dus niet onmiddellijk recupereren. Na het verlopen van de wachttijd ontvang je een 1ste terugbetaling voor de behandeling van je ambulante kosten die na de wachttijd werden uitgevoerd.
 
Had je al een gelijkaardige verzekering? Dan wordt de wachttijd verminderd met het aantal maanden dat je aangesloten was bij je voorgaande verzekering. In dat geval kan het dus zijn dat je geen wachttijd hebt en wij onmiddellijk je kosten terugbetalen.
 
De wachttijd start bij de aanvang van het verzekeringscontract en verschilt naargelang de waarborg.
 
​Wachttijd
​6 maanden

​Brilglazen, lenzen en laserbehandeling
Psychologie
Remgelden artsen
Geneesmiddelen

12 maanden ​Hoorapparaten
Geboorteforfait
Palliatieve zorg
Chronische ziekte
 
Geen wachttijd voor kinderen 0-3 jaar
 Een pasgeboren baby of adoptiekind jonger dan 3 jaar kan de voordelen genieten van ViviPlan zonder wachttijd.
 

Voorwaarden:

 • het kindje staat op jouw lidboekje
 • jij bent minstens 6 maanden aangesloten bij ViviPlan.

Interesse of aansluiten?

Wil je graag meer informatie over ViviPlan? Download de brochure, ga langs bij ons ziekenfonds, of vul het contactformulier in.

Wens je aan te sluiten? Neem dan contact op met ons ziekenfonds.

Contractinformatie

Verder geven wij je graag nog wat extra informatie mee over het contract:

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00