Adoptieverlof

​Als adoptievader of adoptiemoeder kan je adoptieverlof aanvragen. De regeling verschilt voor werknemers en zelfstandigen.

Werknemer

​Je verlof 

Je hebt recht op: 

 • 6 weken adoptieverlof als je kind nog geen 3 jaar is bij de aanvang van dit verlof. De duur van dit verlof verdubbelt indien je kind een handicap heeft.

 • 4 weken adoptieverlof als je kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 8 jaar. De duur van dit verlof verdubbelt indien je kind een handicap heeft.

 • Je hebt geen recht meer op adoptieverlof vanaf het moment dat je kind 8 jaar is. 

Je verlof moet starten binnen de 2 maanden na de inschrijving van je kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je gemeente.

Je verlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Je bent niet verplicht om het maximaal aantal weken op te nemen. Indien je kiest om slechts een gedeelte van het adoptieverlof op te nemen, dan moet dit verlof wel minstens een week of een veelvoud van een week bedragen. 

Je uitkering  

Tijdens je adoptieverlof behoud je je gewone loon voor de eerste 3 dagen ten laste van de werkgever. Voor het resterende gedeelte van het adoptieverlof ontvang je van ons ziekenfonds een uitkering aan 82 % van je begrensd brutoloon. 

Je aanvraag  

 1. Je dient een aanvraag in bij ons ziekenfonds. Voeg een bewijs toe van de inschrijving in het bevolkingsregister. 
 2. Dien ook een aanvraag in bij je werkgever. Ten minste 1 maand voor de aanvang van het adoptieverlof per aangetekende brief  waarin je de begin- en einddatum van het adoptieverlof vermeldt.
 3. Je ontvangt dan van ons ziekenfonds een inlichtingenblad uitkeringen dat je moet invullen.
 4. Ook je werkgever ontvangt documenten ter invulling.
 5. Pas als alle gegevens weer in ons bezit zijn, kunnen wij je uitkering berekenen en betalen.
 6. De bewijsstukken van de adoptie zelf dien je uiterlijk bij de aanvang van het verlof aan je werkgever te bezorgen.

Je vindt hier het aanvraagformulier (.pdf)

Je vindt hier het inlichtingenblad (.pdf).

Zelfstandige

​Je verlof

Je hebt recht op:

 • 6 weken adoptieverlof als je kind nog geen 3 jaar is bij de aanvang van dit verlof.

 • 4 weken adoptieverlof als je kind jaar of ouder is, maar nog geen 8jaar. De duur van dit verlof verdubbelt indien je kind een handicap heeft.

 • Je hebt geen recht meer op adoptieverlof vanaf het moment dat je kind 8 jaar is.

Je verlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Je bent niet verplicht om het maximaal aantal weken op te nemen. Indien je kiest om slechts een gedeelte van het adoptieverlof op te nemen, dan moet dit verlof wel minstens een week of een veelvoud van een week bedragen.

Je bent zelfstandige in bijberoep

Je hebt dezelfde rechten op adoptieverlof als een werknemer.

Gedurende je adoptieverlof dien je wel je zelfstandige activiteit in bijberoep stop te zetten.

Je bent zelfstandige in hoofberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e)

Je adoptieverlof bestaat uit 1 week of een veelvoud ervan en moet in een aaneengesloten periode opgenomen worden.

Als zelfstandige kan je ervoor kiezen minder dan het maximaal aantal weken op te nemen.

Je uitkering

Je ontvangt een forfaitaire uitkering van 484,90 euro per week. Deze uitkering wordt in 1 keer uitbetaald, uiterlijk een maand na de aanvang van het verlof. De gehele periode adoptieverlof wordt je uitbetaald door je ziekenfonds.

Om als zelfstandige recht te hebben, moet je in regel zijn met de betalingen van de bijdrage voor jouw verzekeringskas van zelfstandigen.

Je aanvraag

 1. Vraag je adoptieverlof aan bij ons ziekenfonds. Vermeld wanneer en hoelang in ‘aantal weken’ je adoptieverlof neemt:
  • Ten vroegste vanaf de indiening van het verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank of, bij gebrek hieraan, vanaf de datum van ondertekening van de adoptieakte.
  • Ten laatste de dag van de inschrijving van je kind in je gemeente.
 2. Ons ziekenfonds zal de ontvangst van je aanvraag bevestigen en je vragen hen de bewijsstukken van de adoptie te bezorgen.

Je vindt hier het aanvraagformulier (.pdf)​​​

Informatie voor:

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00