Meld je arbeidsongeschiktheid

​Breng ons ziekenfonds zo snel mogelijk op de hoogte van je arbeidsongeschiktheid. Zonder deze aangifte weten we niet dat je ziek bent en kunnen we niets betalen. Doe je aangifte ook tijdig. Zo verlies je geen deel van de uitkering waarop je recht hebt.​​ Let ook op de einddatum van je arbeidsongeschiktheid. Ons ziekenfonds betaalt nooit een uitkering na deze datum.​​​​

Arbeider, bediende of interim

​Wie verwittig je?

Verwittig én je werkgever én ons ziekenfonds. Doe dit ook tijdig, anders kan je loon verliezen en/of een deel van je uitkering.

Hoe verwittigen?

Je werkgever

Verwittig je werkgever zo snel mogelijk (telefonisch, per mail …). Vraag aan je behandelende arts een medisch attest en bezorg het medisch attest aan je werkgever. Zonder medisch attest ben je onwettig afwezig. Bij onwettige afwezigheid moet de werkgever geen gewaarborgd loon betalen en kan ook het ziekenfonds deze dagen niet vergoeden.

Je behandelende arts schrijft op het medisch attest de begin- en einddatum van je ziekte. Na de einddatum verwacht je werkgever je opnieuw op het werk. Ben je op die datum nog niet genezen? Ga dan opnieuw naar je behandelende arts en stuur opnieuw zo snel mogelijk een medisch attest naar je werkgever.

Ons ziekenfonds

Neem het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ van ons ziekenfonds, ook wel het formulier 'vertrouwelijk' genoemd, mee naar je behandelende arts. Laat het getuigschrift volledig invullen door je arts en bezorg het aan de adviserend-arts van ons ziekenfonds.

Je behandelende arts schrijft op het getuigschrift de begin- en einddatum van je ziekte. Je arts verwacht dat je na die datum opnieuw aan het werk kan. Ons ziekenfonds betaalt je nooit een uitkering na deze datum.

Hoe bezorg je ons je getuigschrift?

 • Met de post. Vergeet het niet te frankeren. De poststempel bepaalt op je aangifte tijdig of te laat is. 
 • Of geef je getuigschrift af in een van onze kantoren. Je krijgt dan een ontvangstbewijs.
 • Niet in een brievenbus van ons ziekenfonds! 

Tijdens de coronacrisis mag je je getuigschrift uitzonderlijk ook digitaal aan ons ziekenfonds bezorgen. Laad je scan, foto of PDF-document hier op.

Je vindt het getuigschrift hier (.pdf). Of vraag een exemplaar in een ziekenfondskantoor in je buurt.

Adres adviserend-arts.

Wanneer is je aangifte tijdig?

De termijn om het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid naar onze adviserend-arts te sturen, hangt af van je situatie. Heb je recht op gewaarborgd loon, dan verstuur je je getuigschrift voor de periode van gewaarborgd loon voorbij is. Tijdens de periode van gewaarborgd loon betaalt de werkgever je loon nog verder.

Verstuur je het getuigschrift pas na deze periode? Dan is je getuigschrift laattijdig en krijg je 10 % minder uitkering. 

​Gewaarborgd loon
Arbeider Bediende Interimaris
​14 kalenderdagen 28 kalenderdagen ​ zelden gewaarborgd loon​
 

Bij twijfel raden wij aan om het getuigschrift binnen 48 uur na het begin van je ziekte te versturen. Op die manier vermijd je altijd een eventuele sanctie voor een laattijdige aangifte.

Opgelet!

 • Ben je al ziek geweest en word je opnieuw ziek binnen 14 dagen? Verstuur het getuigschrift dan binnen 48 uur nadat je dokter vastgesteld heeft dat je opnieuw ziek bent.
 • Word je opgenomen in het ziekenhuis? Verstuur het getuigschrift dan maximaal 2 kalenderdagen nadat je het ziekenhuis verlaten hebt. Verstuur het getuigschrift dus binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis.

Interimaris

Heb je recht op gewaarborgd loon, dan verstuur je je getuigschrift voor de periode van gewaarborgd loon als arbeider of bediende voorbij is. Maar als interimaris heb je bijna nooit recht op gewaarborgd loon.

Verstuur het getuigschrift daarom binnen 48 uur na het begin van je arbeidsongeschiktheid (maximaal twee kalenderdagen na de begindatum). Doe dit via de post, want de poststempel bepaalt of je aangifte tijdig of te laat is. Of geef het tegen ontvangstbewijs af in een van onze kantoren.

Openbare sector

Ben je contractueel aangesteld als arbeider of bediende? Dan gelden dezelfde termijnen als hierboven.

Ben je vast benoemd? Dan hoef je geen getuigschrift naar ons ziekenfonds te sturen. Je werkgever staat dan immers in voor je verdere uitbetaling.

Sanctie

Verstuur je het getuigschrift te laat? Dan verlies je 10 % van de uitkering waarop je recht hebt, en dat vanaf de dag waarop je recht gestart is tot de dag van ontvangst van je getuigschrift. Je krijgt pas je volledige uitkering vanaf de eerstvolgende werkdag. Verstuur het getuigschrift met de post. De postdatum geldt immers als bewijs. Of geef het tegen ontvangstbewijs af in een van onze kantoren.

Voorbeeld: Je wordt ziek op maandag 1 februari. Je werkgever betaalt gewaarborgd loon tot en met zondag 14 februari. Woensdag 17 februari doe je pas je aangifte op de post. Wij ontvangen de aangifte met poststempel 18 februari. Voor de periode van maandag 15 t.e.m. woensdag 17 februari krijg je 10 % minder uitkering. ​​​​

Zelfstandige

​Wie verwittig je?

Om je ziekte aan te geven, stuur je per post het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ naar de adviserend-arts van ons ziekenfonds.

Op het getuigschrift moeten volgende gegevens vermeld staan:

 • de begindatum van je ziekte
 • de einddatum van je ziekte
 • de diagnose of aard van je ziekte
 • de stempel met RIZIV-nummer van de arts die je behandelt
 • de handtekening van je arts
 • de datum van ondertekening door je arts
 • je identificatiegegevens (naam, adres, inschrijvingsnummer …).

Let op: de begindatum van je ziekte op het getuigschrift mag niet vroeger zijn dan de datum waarop je behandelend arts het getuigschrift ondertekent. De datum van ondertekening is de datum waarop je arbeidsongeschiktheid officieel begint.

Je vindt het getuigschrift hier (.pdf). 
Of vraag een exemplaar in een ziekenfondskantoor in je buurt.  

Adres adviserend-arts.

Tijdige aangifte

Stuur je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid op binnen de week na het begin van je arbeidsongeschiktheid (maximaal 7 kalenderdagen na de begindatum, 1ste dag niet inbegrepen).

Opgelet!

 • Ben je al ziek geweest en word je binnen 14 dagen opnieuw arbeidsongeschikt? Stuur dan het getuigschrift op binnen 48 uur nadat je dokter vastgesteld heeft dat je opnieuw ziek bent.
 • Word je opgenomen in het ziekenhuis? Verstuur het getuigschrift dan maximaal 2 kalenderdagen nadat je het ziekenhuis verlaten hebt. Verstuur het getuigschrift dus binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis.

Sanctie

Verstuur je het getuigschrift te laat? Dan verlies je 10 % van de uitkering waarop je recht hebt, en dat vanaf de dag waarop je recht gestart is tot de dag van ontvangst van je verklaring. Je krijgt pas je volledige uitkering vanaf de eerstvolgende werkdag.

Verstuur het getuigschrift met de post. De postdatum op je verklaring geldt als bewijs.​ Of geef het tegen ontvangstbewijs af in een van onze kantoren.

Werkzoekende

​Wie verwittig je?

Als werkzoekende verwittig je én ons ziekenfonds én je vakbond of hulpkas. Doe dit ook tijdig, anders kan je een deel van je uitkering verliezen.

Heb je bij aanvang van je arbeidsongeschiktheid een contract als uitzendkracht? Verwittig dan zo snel mogelijk je werkgever, het interimkantoor (telefonisch, per mail …). Breng ook tijdig ons ziekenfonds op de hoogte, anders kan je een deel van je uitkeringen verliezen. De termijn waarbinnen je moet verwittigen, is dezelfde als voor arbeiders, bedienden en interimarissen.

Hoe verwittigen?

Ons ziekenfonds

Neem het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ van ons ziekenfonds mee naar je behandelende arts. Laat het getuigschrift volledig invullen door je arts en bezorg het aan de adviserend-arts van ons ziekenfonds. 

Je behandelende arts schrijft op het getuigschrift de begin- en einddatum van je ziekte. Je arts verwacht dat je na die datum opnieuw aan het werk kan. Ons ziekenfonds betaalt je nooit een uitkering na deze datum.

Hoe bezorg je ons je getuigschrift?

 • Met de post. Vergeet het niet te frankeren. De poststempel bepaalt op je aangifte tijdig of te laat is. 
 • Of geef je getuigschrift af in een van onze kantoren. Je krijgt dan een ontvangstbewijs.
 • Niet in een brievenbus van ons ziekenfonds! 

Je vindt het getuigschrift hier (.pdf). Of vraag een exemplaar in een ziekenfondskantoor in je buurt.

Adres adviserend-arts.

Je werkloosheidsinstelling (vakbond of hulpkas)

Geef je ziektedagen aan op je werkloosheidskaart met de letter Z.

Tijdige aangifte

Stuur het getuigschrift op binnen 48 uur na het begin van je arbeidsongeschiktheid (maximaal twee kalenderdagen na de begindatum).

Opgelet!

 • Ben je al ziek geweest en word je binnen 14 dagen opnieuw arbeidsongeschikt? Verstuur het getuigschrift dan binnen 48 uur nadat je dokter vastgesteld heeft dat je opnieuw ziek geworden bent.
 • Word je opgenomen in het ziekenhuis? Verstuur het getuigschrift maximaal 2 kalenderdagen nadat je het ziekenhuis verlaten hebt. Verstuur het getuigschrift dus binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis.

Sanctie

Verstuur je het getuigschrift te laat? Dan verlies je 10 % van de uitkering waarop je recht hebt, en dat vanaf de dag waarop je recht gestart is tot de dag van ontvangst van je getuigschrift. Je krijgt pas je volledige uitkering vanaf de eerste werkdag die volgt op de ontvangstdatum.

Verstuur het getuigschrift met de post. De postdatum op je getuigschrift geldt immers als bewijs. ​Of geef het tegen ontvangstbewijs af in een van onze kantoren.​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00