Zwanger aan het werk

Breng je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte van je zwangerschap. Je hebt recht op een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen.​​

Risico’s

​Je werkgever

Je dient je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van je zwangerschap aan de hand van een doktersattest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat.

Vanaf dan gelden een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen. Zo mag de werkgever je niet ontslaan vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte is van je zwangerschap tot één maand na het einde van je bevallingsrust. 

Je werkgever mag je niet ontslaan omwille van je zwangerschap, maar kan dit wel nog omwille van ernstige redenen.

Speciale maatregelen

Speciale maatregelen beschermen je tegen alle gevaren op het werk die een schadelijke invloed kunnen hebben op je gezondheid en die van jouw kindje, zowel voor als na de bevalling (borstvoedingsverlof).

Je werkgever zal een arbeidsarts aanstellen, die moet nagaan welke risico’s er zijn. Op basis  van het advies worden de nodige beschermende maatregelen genomen.

Je werkgever kan:

  • Je tijdelijk andere arbeidsomstandigheden of werktijden geven.
  • Je aangepast werk aanbieden of de arbeidsovereenkomst schorsen.
  • Je tijdens de laatste 3 maanden van je zwangerschap laten stoppen met werken omwille van het dragen van lasten.

Je doktersbezoeken

​Je mag zwangerschapsonderzoeken plannen tijdens de werkuren enkel als:

  • Ze niet kunnen gebeuren buiten de normale werkuren.
  • Als je werkgever vooraf op de hoogte is.

Je mag dan, met behoud van loon, afwezig blijven van het werk gedurende de tijd die nodig is om de zwangerschapsonderzoeken te ondergaan.

Een medisch getuigschrift moet je afwezigheid staven.

Nacht- en overwerk

Nachtwerk

Tijdens de laatste 8 weken voor je vermoedelijke bevalling kan je werkgever je niet verplichten ’s nachts te werken.

Voor en na deze 8 weken dient een medisch attest je risico te staven. Het attest is geldig tot 4 weken na je zwangerschapsverlof. 

Overwerk

Je mag tijdens de zwangerschap of borstvoedingsperiode geen overwerk verrichten. 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00