Zwangerschapsverlof

​Voor en na je bevalling dien je rust op te nemen. Hoelang precies, dat bepaal je zelf. Een aantal weken moet je verplicht opnemen.​

Werknemer

Je verlof

​Je bevallingsrust voor en na de bevalling duurt maximaal 15 weken (bij een meerling 19 weken).

 • Je kan ten vroegste 6 weken (bij een meerling 8 weken) voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken of de werkloosheid onderbreken

 • Je kan ten laatste één week voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken of de werkloosheid onderbreken.

De dagen bevallingsverlof die je niet opneemt voor je bevalling kan je overdragen naar je nabevallingsrustperiode.

 • Het heeft dus geen zin tot de laatste dag te werken of te stempelen. De gewerkte of gestempelde dagen in de week voor de bevalling mogen niet overgedragen worden.

Je bevalt vroeg- of laattijdig 

Beval je vroeger dan voorzien en heb je de week verlof voor de vermoedelijke bevallingsdatum nog niet volledig opgenomen. Dan verlies je de resterende dagen van deze week voorbevallingsrust. Heb je nog gewerkt op de dag van de bevalling, dan start de bevallingsrust pas de dag nadien. 

Beval je later dan voorzien en je hebt de 6 weken (8 weken bij een meerling) voor de vermoedelijke bevallingsdatum al opgenomen. Dan zal de voorbevallingsrust onvermijdelijk langer duren. Deze verlenging van de voorbevallingsrust tot de werkelijke bevallingsdatum wordt eveneens vergoed.  

Je baby wordt langdurig opgenomen in het ziekenhuis. 

Als je baby vanaf de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, mag je de periode van moederschapsrust verlengen met de duur dat je kindje langer dan 7 dagen opgenomen is.  

Om die verlenging aan te vragen, bezorg je ons ziekenfonds een attest van het ziekenhuis waarop de duur van de hospitalisatie van je kindje vermeld staat.  

Je mag je moederschapsrust met maximaal 24 weken verlengen.

Zelfstandige

​In bijberoep 

Je hebt enkel recht op moederschapsrust als werknemer. Tijdens de moederschapsrust moet je jouw zelfstandig bijberoep stopzetten. 

Krijg je aangepast werk of werkverwijdering, dan moet je aan de adviserend-arts van ons ziekenfonds toestemming vragen om je bijberoep verder te zetten.  

 1. Bezorg de adviserend-arts een medisch getuigschrift van de arbeidsarts waaruit blijkt dat je bijberoep geen risico inhoudt voor je gezondheid en die van je kindje.
 2. De vervangingsuitkeringen van 60% ter compensatie van je loonverlies als loontrekkende, worden dan wel met 10% verminderd, ongeacht de hoogte van de inkomsten van je zelfstandig bijberoep.
 3. Krijg je een compensatie voor loonverlies, dan moet je 6 weken voor de vermoedelijke bevalling je bijberoep stopzetten. 

Adres adviserend-arts.

Zelfstandige in hoofdberoep of meehelpende echtgenote 

De periode van bevallingsverlof bedraagt maximaal 12 weken (13 weken bij een meerling). Je bent verplicht 3 weken op te nemen:

  • de week voor de bevalling

  • de 2 weken na de bevalling.

De overige 9 weken (10 weken bij een meerling) zijn niet verplicht, maar mag je naar keuze opnemen in periodes van een week:

  • ten vroegste vanaf de 3de week voor de bevalling

  • en ten laatste binnen 38 weken na de bevalling.

Je kan dus ten vroegste 3 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. Blijf je verder werken tot de verplichte week voor de bevallingsdatum, dan worden de niet-opgenomen weken overgedragen naar de nabevallingsrust.

Tijdens de niet-verplichte periode van je moederschapsrust mag je je zelfstandige activiteit halftijds uitoefenen. Je mag dan 18 weken (20 weken bij een meerling) halftijdse moederschapsrust opnemen. Je krijgt voor deze weken een halve uitkering voor moederschapsrust.

Je dient je keuze bij de aanvang van de zwangerschapsvelof mee te delen aan ons ziekenfonds via dit formulier​.

Opgelet, je hoeft niet het volledige formulier af te drukken. Kijk eerst op pagina 2 welke bijlage je in jouw situatie moet invullen.

Je baby wordt langdurig opgenomen in het ziekenhuis 

Als je baby vanaf de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, dan krijg je vanaf de 2de week hospitalisatie een forfait uitbetaald voor elke volledige week hospitalisatie.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00