Moederschapsuitkering

Tijdens je zwangerschapsverlof ontvang je van ons ziekenfonds een moederschapsuitkering om je loonverlies te compenseren​

​Je uitkering

Je werkt

Je krijgt 82 % van het onbegrensd brutoloon tijdens de eerste 30 dagen van de rust; daarna 75 % van het begrensd brutoloon.  

Je bent werkloos

Je krijgt 79,5 % van het begrensd brutoloon tijdens de eerste 30 dagen van de rust; daarna 75 % van het begrensd brutoloon.  

Je bent zelfstandig

Voor een week voltijds opgenomen moederschapsrust ontvang je 499,54 euro. Voor een week halftijds opgenomen moederschapsrust ontvang je 249,77 euro. Bij verlenging van de voorbevallingsrust bij een laattijdige bevalling wordt er geen extra uitkering toegekend. 
 

Deze uitkeringen zijn brutobedragen. Hou er rekening mee dat een bedrijfsvoorheffing van 11,11 % wordt ingehouden op je moederschapsuitkeringen. Dit heeft als voordeel dat je voor minder verrassingen komt te staan bij de ontvangst van je aanslagbiljet van de belastingen.

Je aanvraag

Je bent werknemer of werkzoekende 

 1. Vraag je moederschapsuitkering aan bij ons ziekenfonds. Bezorg ons daarvoor een doktersattest of getuigschrift arbeidsongeschiktheid (.pdf) met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum en de begindatum van de rust.

 2. Je ontvangt een bundel documenten van ons ziekenfonds. Vul deze in en bezorg ze ons terug.

 3. Ook je werkgever(s) en/of werklozenkas ontvangt van ons ziekenfonds documenten.

 4. Pas als alle documenten correct ingevuld zijn en weer in ons bezit zijn, kunnen wij je uitkering berekenen en betalen.

 5. Na de geboorte van je kindje moet je zo snel mogelijk het geboorteattest bezorgen aan ons ziekenfonds. Dit attest wordt afgeleverd door de dienst bevolking van de gemeente van de plaats van geboorte. Op basis hiervan berekent het ziekenfonds het einde van je bevallingsrust.

 6. Op het einde van de bevallingsrust moet je binnen de 48 uur een formulier ‘bewijs van arbeidshervatting’ (.pdf)​ opsturen aan ons ziekenfonds.

​Je bent zelfstandig

 1. Druk een aangifteformulier (.pdf) af en vul het juiste deel in. Je hoeft niet het volledige formulier af te drukken. Kijk op pagina 2 welke bijlage je in jouw situatie moet invullen.

 2. Laat het formulier ook invullen door je behandelende arts. Je arts dient de vermoedelijke bevallingsdatum en de begindatum van de rust op het attest te vermelden.

 3. Bezorg het volledig ingevuld formulier zo snel mogelijk aan ons ziekenfonds. Dan kunnen we je uitkering berekenen en betalen.

 4. Na de geboorte van je kindje moet je zo snel mogelijk het geboorteattest bezorgen aan ons ziekenfonds. Dit attest wordt afgeleverd door de dienst bevolking van de gemeente van de plaats van geboorte. Op basis hiervan berekent het ziekenfonds het einde van je bevallingsrust.

 5. Op het einde van de bevallingsrust moet je binnen de 48 uur een formulier ‘bewijs van arbeidshervatting’ (.pdf)​​ opsturen aan ons ziekenfonds.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00