Aanvraag VAPH

​​​Je kan bij ons Multidisciplinair Team (MDT) gratis terecht voor je aanvraag bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het MDT zorgt samen met jou voor het tijdig insturen van de nodige documenten en volgt de procedures opgelegd door het VAPH.

Wat is het VAPH?

Wat is het VAPH?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft als doel de autonomie en de levenskwaliteit van personen met een handicap op alle vlakken te bevorderen.

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van VAPH.

Website VAPH

Wat is een Multidisciplinair Team?

Een Multidisciplinair Team (MDT) bestaat meestal uit een arts, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een ergotherapeut. Een MDT is erkend om, samen met jou, professionele hulp aan te vragen bij het VAPH.

Hiervoor kan je terecht op de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

Aanvraag VAPH

​Aanvraag VAPH

Je kan bij ons MDT terecht voor alle vragen rond de hulpverlening van het VAPH. Het MDT helpt je om zaken aan te vragen bij het VAPH:
 
 1. Samen met jou verkent het MDT je medische, psychologische en sociale achtergrond. Verslagen van onderzoeken en behandelingen van andere diensten (bijvoorbeeld ziekenhuizen) zijn van groot belang voor de opmaak van je dossier.
 2. Op basis van al deze gegevens maakt het team gratis een adviserend verslag op dat een antwoord geeft op de vragen:
   • of je handicap ernstig en langdurig is (inschrijfbaarheid)
   • in welke mate je handicap je beperkt bij wonen, werken, vrije tijd, enz.
   • welke hulp je precies nodig hebt
 3. Het team stuurt het verslag vervolgens tijdig op naar de provinciale afdeling van het VAPH in de provincie waar je officieel woont en brengt je op de hoogte van de datum van verzending.
 4. Het VAPH neemt de beslissing.
 5.  

Inspraak en rechten

Samenwerken betekent vertrouwen en eerlijkheid. Het belang van juiste informatie en stiptheid is zeer groot. Hoewel je het soms erg moeilijk kan hebben, is het essentieel dat je je medewerking verleent, de gemaakte afspraken respecteert en je documenten tijdig bezorgt. Dit draagt bij tot de vlotte behandeling van je aanvraag.
 
Je kan je tijdens het proces laten bijstaan door een persoon naar keuze.
Jij of je wettelijke vertegenwoordiger hebben het recht volledig, nauwkeurig en tijdig geïnformeerd te worden gedurende het volledig proces dat wordt doorlopen om tot een voorstel tot indicatiestelling te komen.
 
De teams verlenen je op jouw vraag inzage in de verslagen en documenten en houden hierbij rekening met de hierop van toepassing zijnde wetgeving.
 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00