Hulp bij sociale en fiscale voordelen en premies

​We onderzoeken of je recht hebt op een sociaal of fiscaal voordeel en helpen je bij de aanvraag.​

 

Als je problemen hebt met jouw gezondheid, of je behoort tot een bepaalde doelgroep, dan heb je misschien recht op bepaalde sociale of fiscale voordelen of premies. Ontdek hieronder de mogelijkheden. We helpen je graag met het aanvragen van deze tegemoetkomingen.

Bouw-, huur- en woonpremies

Vlaamse Huursubsidie

 • De tegemoetkoming ondersteunt je als je een laag inkomen hebt en verhuist van een slechte, onaangepaste huurwoning naar een goede, aangepaste huurwoning. Ook als je verhuist van een private huurwoning naar een huurwoning van een sociaal verhuurkantoor, kan je de tussenkomst in huurprijs aanvragen.

Verzekeringspremie gewaarborgd wonen

 • Als je een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan je je met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid je je lening af te betalen als je een tijd niet kunt werken.

Renovatiepremie

 • De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt je als je jouw woning wil renoveren. De renovatiepremie geeft je de kans om de kwaliteit van jouw woning aanzienlijk te verbeteren. Je jaarlijks inkomen moet wel onder een bepaalde grens liggen.

Huurpremie sociale woning

 • Je gezin heeft recht op een huurpremie als je 4 jaar of langer op de wachtlijst staat voor een sociale woning. Je jaarlijkse inkomen moet wel onder een bepaalde grens liggen.

Aanpassingspremie voor ouderen

 • Word je ouder, heb je meer fysieke ongemakken en voer je daarom aanpassingswerkzaamheden uit aan je woning? Of pas je jouw woning aan naar de zorgnood van een inwonend gezinslid (65+)? Dan kom je misschien in aanmerking voor een aanpassingspremie. Je jaarlijks inkomen moet wel onder een bepaalde grens liggen.

Fiscale voordelen

Vrijstelling waterheffing

 • Als je een bepaalde tegemoetkoming krijgt (een leefloon van het OCMW, een tegemoetkoming voor ouderen of voor personen met een handicap …), word je (voor een deel) vrijgesteld van de milieubelasting op het water. Dit is de zogenaamde waterheffing of saneringsbijdrage. De vrijstelling wordt automatisch toegekend door de watermaatschappij.

Vrijstelling van belasting op autovoertuigen

 • Bij een handicap en in sommige gevallen bij invaliditeit, heb je recht op een vrijstelling van belasting op autovoertuigen (de verkeersbelasting en in belasting op inverkeerstelling). Hiervoor moet je een attest kunnen voorleggen.

Vermindering successierechten

 • Er moeten belastingen betaald worden bij een erfenis na overlijden. Ontvang je als persoon met een handicap een erfenis, dan worden deze belastingen verminderd. Je kan dit tot 2 jaar na het overlijden aanvragen.

Vermindering onroerende voorheffing

 • Als je een handicap hebt, of samenwoont met iemand met een handicap, betaal je minder onroerende voorheffing voor je woning. Jouw handicap moet zijn vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar..

Vermindering inkomstenbelasting

 • Je krijgt een vermindering van inkomstenbelasting per kind ten laste en per persoon met een handicap. De handicap moet vastgesteld zijn voor de leeftijd van 65 jaar. De vermindering op de belastingen kan je ook met terugwerkende kracht aanvragen (dus nadat je je belastingaangifte van het voorgaande jaar al hebt ingediend).

Voordelen mobiliteit

Voordelig openbaar vervoer

 • Reis je regelmatig met de bus, tram of trein? Afhankelijk van jouw leeftijd, handicap, inkomen of andere factoren zijn er verschillende kortingen mogelijk. Een volledig overzicht vind je op de website van de vervoersmaatschappijen: De Lijn (bus en tram in Vlaanderen), NMBS (trein) en MIVB (openbaar vervoer in Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Parkeerkaart voor mindervaliden

 • Met de parkeerkaart kunnen jij en jouw chauffeur op veel plaatsen gratis parkeren. Je kan de kaart aanvragen als je medisch erkend bent als mindervalide of persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voordelen nutsvoorzieningen

Voordelig tarief gas en elektriciteit

 • Je betaalt minder op je energiefactuur als je een leefloon van het OCMW of een andere tegemoetkoming krijgt (bijvoorbeeld als persoon met een handicap). In sommige gevallen wordt je energieleverancier automatisch op de hoogte gebracht en hoef je niets te doen, maar we raden je aan om je goed te informeren bij jouwenergieleverancier.
Sociaal verwarmingsfonds
 • Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van jouw verwarmingsfactuur als je de Verhoogde Tegemoetkoming krijgt. Je hebt m.a.w. een beperkt inkomen of je zit in een schuldenregeling.

Sociaal tarief voor telefonie en internet

 • Je betaalt minder op je factuur voor telefonie en internet als je tot een bepaalde doelgroep behoort. Meestal gaat het over mensen met een beperkt inkomen of met een aandoening.

Kortingbon energiezuinige toestellen

 • Je hebt recht op een kortingbon voor de aankoop van een energiezuinige koelkast of een wasmachine als je een beschermde afnemer bent. Je bent een beschermde afnemer als je ook recht hebt op het voordelige tarief voor gas en elektriciteit.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00