Bescherming van je privacy

​Je persoonlijke levenssfeer moet steeds gerespecteerd worden.​

Privacy en intimiteit

​Respecteren privacy en intimiteit

Je privacy en intimiteit moeten altijd gerespecteerd worden. Uitsluitend de zorgverleners die betrokken zijn bij het onderzoek of je behandeling, mogen erbij aanwezig zijn. Het onderzoek en de behandeling moet ook steeds zo goed mogelijk het respect voor je intimiteit waarborgen.

Ook de informatie over jouw gezondheid is beschermd. Een zorgverlener mag niet zomaar informatie over jouw dossier overmaken aan iemand anders. Dit verbod maakt deel uit van het beroepsgeheim van de arts en een overtreding hiervan kan juridisch bestraft worden.

Voorbeeld

Milan wordt onderzocht in het ziekenhuis. Hij blijkt een geslachtsziekte te hebben. Deze diagnose wordt hem meegedeeld in een ziekenhuiskamer waar nog andere patiënten liggen. Ook zij kunnen de diagnose gehoord hebben. Milan had op meer discretie gerekend. Eigenlijk werd zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer geschonden.

​​

Uitzondering

Afwijken van beroepsgeheim

In een aantal specifieke gevallen mag een arts afwijken van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Algemene voorwaarde hierbij, is dat het in belang van de volksgezondheid is.

In volgende gevallen mag de arts bovendien zijn beroepsgeheim doorbreken:

  • Als hij opgeroepen wordt om een getuigenis af te leggen voor de rechtbank of een parlementaire onderzoekscommissie.
  • Als het gaat om een minderjarige kan hij toch informatie meedelen aan de ouders als hij meent dat de minderjarige niet bekwaam genoeg is om zelf beslissingen te nemen.
  • In een noodtoestand.
  • Als hij kennis heeft van bepaalde misdrijven gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is kan hij dit misdrijf melden aan de procureur des Konings.

Voorbeeld

Sander (6 jaar) heeft een virale hersenvliesontsteking (meningitis). Dit is besmettelijk. De arts moet onder andere de school op de hoogte brengen zodat de ouders van de andere kinderen uit Sanders klas kunnen verwittigd worden. Er moeten immers de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden. In dit geval mag en moet de arts dus het recht op privacy overtreden.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00