Kwaliteitsvolle gezondheidszorg

​Je hebt steeds recht op een goede en zorgvuldige behandeling en verzorging. Dat is de garantie die het recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg je biedt.​​​​

Concreet

De zorgverlener (arts, kinesist, verpleegkundige, enz.) die jou behandelt of verzorgt, heeft steeds de plicht om zorgvuldig te werk te gaan en geen beroepsfouten te maken. Hij moet ook op de hoogte zijn van de nieuwste technieken en moet ze, indien nodig, kunnen toepassen. Iedereen heeft recht op dezelfde kwaliteitsvolle verzorging.


De zorgverlener dient je menselijke waardigheid en zelfbeschikkingsrecht steeds te respecteren. Hij mag niet discrimineren op basis van geslacht, geloof, geaardheid, afkomst, financiële situatie, enz.

Voorbeeld

Kathleen is lesbisch en woont al jaren samen met haar vriendin Mia. Sinds kort heeft het koppel een nieuwe huisarts. De huisarts heeft het moeilijk met de privésituatie van Kathleen en Mia, in die mate zelfs dat het de behandeling beïnvloedt. Hij minimaliseert de klachten van Kathleen waardoor hij niet de juiste diagnose kan stellen. Met dit gedrag schendt deze dokter de rechten van zijn patiënt. Kathleen heeft recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, zonder enig onderscheid op welke grond dan ook.

Medische fout

Als een zorgverlener je recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg niet respecteert en je hierdoor schade oploopt, kan het gaan om een medische fout. Neem hiervoor contact op met onze Juridische dienst. 

​​

Geen plicht tot behandeling

Je recht op een kwaliteitsvolle verzorging betekent niet dat een zorgverlener verplicht is een behandeling uit te voeren. Als de zorgverlener vindt dat de behandeling nutteloos is of dat er geen medische indicatie voor is, dan kan en moet hij of zij de behandeling weigeren. Er bestaat geen plicht tot genezing.

Voorbeeld

Helen vraagt aan een plastisch chirurg om een borstvergroting uit te voeren. Ze doet dit omdat haar echtgenoot dit wenst. De chirurg moet nagaan of een dergelijke ingreep wel medisch verantwoord is en of Helen dit zelf ook wel wil.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00