Pijnbestrijding

Elke zorgverlener moet je de nodige zorg bieden om pijn te bestrijden en te voorkomen.

 

Concreet

Bij elke behandeling moet een zorgverlener erop toezien dat je als patiënt zo weinig mogelijk pijn ervaart:

  • Hij moet pijn in de mate van het mogelijke voorkomen.
  • Hij moet aandacht hebben voor de pijn die je voelt en deze evalueren.
  • Hij moet de pijn zo goed mogelijk behandelen en verzachten.

Alle zorgverleners moeten hiervoor zorgen. Dat geldt dus zowel voor artsen als voor verpleegkundigen, kinesisten, enz.

Voorbeeld

Ludo heeft een hernia. Hierdoor heeft hij stekende, scherpe en soms tintelende pijn in zijn rechterbeen. De arts die hem behandelt, zegt dat Ludo de pijn moet leren te verdragen en doet er verder niets aan. Voor Ludo is de pijn echter onhoudbaar. Deze situatie is in strijd met de rechten van de patiënt. De arts moet aandacht hebben voor de pijn en er steeds op gericht zijn de pijn zoveel mogelijk te bestrijden.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00