Vragen en klachten

De dienst Jurimut is het aanspreekpunt bij uitstek voor al je vragen en klachten over ziekenhuisfacturen, gezondheidszorgen, patiëntenrechten, medische ongevallen, …

 

Wat doet Jurimut?

De medewerkers van Jurimut staan voor je klaar als je meer informatie wil over je ziekenhuisfactuur, een ziekenhuis of zorgverstrekker.
Of het nu gaat om onrechtmatige ereloonsupplementen, betwisting van een materiaal of andere onkosten op je ziekenhuisfactuur, we onderzoeken grondig je vraag/klacht, geven informatie en advies en bemiddelen. We streven altijd naar een minnelijke oplossing en geven je juridische bijstand waar nodig.
 
Jurimut is kosteloos voor alle leden die tijdig hun ziekenfondsbijdrage betaald hebben.

Wanneer kan je een beroep doen op Jurimut?

 • Nazicht of betwistingen ziekenhuisfactuur

Een ziekenhuisfactuur is vaak een ingewikkelde opsomming van kosten voor ingrepen, medicatie, erelonen, supplementen, … Als patiënt weet je nauwelijks nog hoeveel je voor wat betaalt en of die bedragen correct zijn.
 
Heb je vragen over je ziekenhuisfactuur, ga je niet akkoord met de gegevens op de factuur of denk je dat er ten onrechte zaken werden aangerekend, ga langs bij je Bond Moysonkantoor voor je de factuur betaalt en vraag bijkomende informatie. Onze loketmedewerkers overlopen samen met jou de factuur en maken ze, indien nodig, over aan de dienst Jurimut voor een grondig onderzoek.
 • Medisch ongeval

Heb je na een medische ingreep het gevoel dat er iets fout liep? Bespreek dit dan in de eerste plaats met je behandelend arts. Ligt dit te moeilijk? Neem dan contact op met de Ombudsdienst van het ziekenhuis.
Krijg je geen sluitend antwoord, dan kan Jurimut je verder helpen. Op basis van de gegevens die je ons bezorgt, onderzoeken we samen met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of je twijfels gegrond zijn. Je krijgt een gemotiveerd advies over het al dan niet bestaan van een medisch ongeval. Beschikken we over voldoende aanwijzingen en bewijzen in jouw dossier, dan zal Jurimut samen met jou een schadevergoeding eisen via minnelijke schikking of wanneer nodig via gerechtelijke weg.
 • Patientenrechten

Als patiënt is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over je rechten en plichten als patiënt. Die patiëntenrechten​ dragen bij tot de verhoging van kwaliteit van de dienstverlening in de gezondheidszorg. Jurimut informeert je, adviseert je en staat je hierin bij. Je hebt immers altijd recht op:
 
   • Kwaliteitsvolle dienstverlening
   • Vrije keuze van de zorgverlener
   • Informatie
   • Toestemming
   • Inzage in het medisch dossier
   • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
   • Een beroep op bemiddeling
 • Problemen bij het toekennen van financiële tegemoetkomingen en sociale en fiscale voordelen voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap word je soms geconfronteerd met een negatieve beslissing van het VAPH of de FOD Sociale Zekerheid. In die omstandigheden verlenen wij rechtsbijstand om je rechten te verdedigen bij een poging tot minnelijke regeling of wanneer nodig stellen wij een advocaat aan die je verdedigt in de gerechtelijke procedure.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00