Financieel

​Als persoon met een handicap kan je vaak rekenen op financiële tegemoetkomingen, voordelen of ondersteuning voor zorg.
Om in aanmerking te komen voor één van de tegemoetkomingen moet je steeds voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden verschillen telkens per tegemoetkoming.​

 

​Aanvullingen op het inkomen
Je kan recht hebben op deze aanvullingen als je geen of slechts in beperkte mate een inkomen uit arbeid kan verwerven.

Budget voor zorg en ondersteuning
Deze budgetten zijn voor personen die door hun handicap nood hebben aan langdurige zorg en ondersteuning.

Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte
Voor minderjarigen met een handicap (soms verlengd tot 21 jaar) heb je recht op maandelijkse zogtoeslag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket (vroegere kinderbijslag).

Extra tegemoetkomingen vanuit de ziekteverzekering
Als ziekenfonds betalen we sowieso een groot deel van de kosten voor medische zorgen terug. Daarnaast kan je ook recht hebben op extra tegemoetkomingen vanuit de ziekteverzekering.

Fiscale voordelen
Naargelang je situatie kan je recht hebben op bepaalde belastingsvoordelen.

Belastingaangifte
Voor eind juni moet je jaarlijks je belastingaangifte invullen. In de wetgeving op de inkomstenbelasting zijn er heel wat voordelen voor personen met een handicap voorzien.

Sociale voordelen
In bepaalde gevallen krijg je een financieel voordeel voor verbruiks- en gebruikscontracten.

Lokale tegemoetkomingen
Het OCMW en je gemeente voorzien vaak ook financiële tegemoetkomingen.

Schadevergoeding
Is je handicap het gevolg van een (arbeids)-ongeval, beroepsziekte of medische fout, dan moet je in eerste instantie een beroep doen op een verzekeringsmaatschappij of een gespecialiseerd fonds om je schade te vergoeden.

European Disability Card
Met deze kaart krijg je in een aantal Europese landen gunstige toegangstarieven bij culturele, vrijetijds- en sportieve activiteiten.

 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00