Belastingaangifte

 

​Voor eind juni moet je jaarlijks je belastingaangifte invullen. In de wetgeving op de inkomstenbelasting zijn er heel wat voordelen voor personen met een handicap voorzien. Je bent best op de hoogte van de mogelijk geldende aftrekken. We zetten je alvast op weg.
 
Belastingvrije som
Iedereen heeft recht op een gedeelte van het inkomen waarop geen belastingen moeten betaald worden (de belastingvrije som). Voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) is  een basisbedrag van 7130 euro vrijgesteld van belastingen. Dat basisbedrag stijgt tot 7420 euro wanneer je belastbaar inkomen niet méér bedraagt dan 26 510 euro.

Wie een kind met een handicap of een andere personen met een handicap ten laste heeft, heeft recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som. Dat betekent dat een groter deel van je inkomen niet belast wordt en dat de belasting die je moet betalen dus daalt.

Ben je zelf belastingplichtige met een handicap? Dan wordt het bedrag van de belastingvrije som verhoogd met 1520 euro.

Wie komt in aanmerking?
Om van de verhoogde vrijstelling te genieten, moet vóór de leeftijd van 65 jaar vastgesteld zijn dat: 
 • de handicap of blijvende werkonbekwaamheid minstens 66 % bedraagt
 • het verdienvermogen verminderd is tot 1/3
 • de zelfredzaamheid verminderd is met minstens 9 punten.
Wie ouder is dan 65 jaar en pas nà die leeftijd door een ziekte, ongeval … een erkende handicap heeft, kan geen aanspraak meer maken op de belastingvermindering. 
 
Kind met een handicap?
Als je gezin één of meerdere kinderen met een handicap telt, heb je recht op een grotere belastingvrije som. Het belastingvrij inkomen wordt zelfs verhoogd naargelang het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Een kind met een zware handicap telt dubbel bij de berekening van het aantal kinderen ten laste. 
Een kind wordt beschouwd als kind met een handicap als het:
 • voor minstens 66 % getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
 • of er minstens 4 punten werden toegekend in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal.
Deze scores worden toegekend als je een aanvraag doet voor verhoogde kinderbijslag.
  
Bedrag van de verhogingen Aanslagjaar 2017
 • Eerste kind          1520 euro
 • Tweede kind        3900 euro
 • Derde kind           8740 euro
 • Vierde kind          14 140 euro
Meer dan vier kinderen ten laste  14 140 euro + 5400 euro per bijkomend kind

Een voorbeeld

Mevrouw Janssens heeft 3 kinderen ten laste waaronder 1 kind met een handicap. Zij heeft dus recht op een fiscaal voordeel voor 4 kinderen ten laste, of 14 140 euro (aanslagjaar 2017, inkomsten 2016).
    
Kind ten laste?
Om als persoon ten laste van een belastingplichtige te worden beschouwd, mag je   tijdens de belastbare periode zelf inkomsten hebben tot een nettobedrag van  maximum 3140 euro (geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar 2017, inkomsten 2016).
 
Dat bedrag wordt opgetrokken tot:
 • 4530 euro voor kinderen ten laste van een alleenstaande
 • 5750 euro voor kinderen met een zware handicap ten laste van een alleenstaande.
Belangrijk om weten is dat sommige inkomsten niet meetellen voor de belastingen. Dat is o. a. het geval voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap en lonen die je verdient in een beschutte werkplaats.
      
Andere inwonende personen met een handicap 
Ook andere personen met een handicap die deel uitmaken van je gezin, geven recht op een belastingvoordeel. Inwonende ouders, grootouders, broers of zussen is het bedrag van de belastingvrije som vastgesteld op 3030 euro.
 • Ascendanten (ouders, grootouders ..) van 65 jaar of ouder: 3030 euro per persoon.
 • Broers en/of zussen van 65 jaar of ouder: 3030 euro per persoon.
 • Ascendanten (ouders, grootouders,…) jonger dan 65 jaar: 3030 euro per persoon.
 • Personen van wie de belastingplichtige zelf als kind ten laste is geweest: 3030 euro per persoon.    
Hoe aanvragen?
Kom je in aanmerking voor één van bovenstaande voordelen? Dan vermeld je in je belastingbrief wie de handicap heeft en voeg je een geldig attest bij:
 • een attest van de Dienst Tegemoetkomingen aan Personen met een handicap
 • of een attest van de instelling die de verhoogde kinderbijslag uitbetaalt
 • of een attest van het ziekenfonds vanaf het begin van de vergoeding voor invaliditeit
 • of een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing
 • of een attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen of van het Fonds voor Beroepsziekten.
 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00