Budget voor zorg en ondersteuning

 

Heb je door je handicap nood aan langdurige zorg en ondersteuning? Dan zijn er 4 budgetten voor zorg en ondersteuning waar je recht kan op hebben.


Er zijn 3 zorgbudgetten vanuit de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Onze zorgkas staat in voor het beheer van deze tegemoetkomingen.


Een 4de budget wordt toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00