Schadevergoeding

Bij handicap door ongeval, beroepsziekte of medische fout.

Is een (verkeers)ongeval, een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een medische fout de oorzaak is van je handicap?

Dan spreek je in eerste instantie een verzekeringsmaatschappij of een gespecialiseerd fonds aan om de schade te vergoeden. Zij onderzoeken of je recht hebt op een schadevergoeding.

TIP: Breng daarnaast ook het VAPH (via het multidisciplinair team van ons ziekenfonds) op de hoogte.

Terwijl het onderzoek van de verzekeringsmaatschappij loopt, kan je al een aanvraagprocedure voor ondersteuning bij het VAPH starten en eventueel al ondersteuning krijgen.

Het VAPH en de verzekeringsmaatschappij bekijken je situatie en stemmen onderling af wie kan instaan voor je schadevergoeding. Een goede samenwerking tussen alle partijen is dus nodig om een maximale vergoeding voor je schade te waarborgen.

Meer informatie vind je in de VAPH-brochure "Handicap door ongeval". 

 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00