Correct taalgebruik

De invloed van taal is belangrijk. Het bepaalt hoe we over dingen denken en hoe we ze begrijpen. Daarom ligt taalgebruik bij een handicap soms gevoelig. Niet iedereen weet welke termen je best gebruikt als je praat over handicap. Hieronder geven we een lijstje met de meeste gemaakte ‘fouten’.

 

 

​​​ FOUT  KAN BETER​ ​​ CORRECT
 Abnormalen
 Mindervalideren
 Andersvaliden
 …
 Gehandicapten  Personen met een (functie)beperking
 Personen met een handicap
   Arbeidsgehandicapten  Personen met een arbeidshandicap
 Mongool
 Downer
   Persoon met het syndroom van Down
   Verstandelijk gehandicapten
 Mentaal gehandicapten
 Personen met een  verstandelijke handicap
 Rolstoelpatiënten    Rolstoelgebruikers
 Geestesgestoorden  Psychiatrisch patiënten  Personen met psychische problemen
 Chronisch patiënten  Chronisch zieken  Personen met een chronische ziekte
 Gebrekkigen
 Mindervaliden
 Andersvaliden
 …
 Fysiek gehandicapten
 Fysisch gehandicapten
 Mensen met een fysieke handicap
 Doofstommen
 Gehoorgestoorden
 Blinden en slechtzienden
 Doven en slechthorenden
 Doof geworden mensen​
 Blinde of slechtziende personen
 Personen met een visuele handicap
 Dove of slechthorende personen
 Personen met een auditieve handicap

 

 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00