Diagnose

Een vroegtijdige diagnose en behandeling hebben een belangrijke invloed op de ontwikkelingskansen en ontplooiingsmogelijkheden. Hoe vroeger de diagnose valt, hoe sneller gerichte begeleiding kan opstarten. Volgende diensten geven informatie, ondersteuning en begeleiding bij de diagnose van een handicap.

 

Eerste aanspreekpunt: je huisarts en je kinderarts
Zij zoeken samen met jou uit wat er aan de hand is. Zij begeleiden en adviseren je bij je medische zoektocht en verwijzen je naar gespecialiseerde artsen voor verder onderzoek.
 
Kind en Gezin
Kind & Gezin (K&G) volgt de groei en ontwikkeling van kinderen op tijdens de eerste levensjaren. Je vindt de adressen van de consultatiebureaus op www.kindengezin.be. Bij specifieke problemen volgt de regioverpleegkundige de zoektocht naar een diagnose en de doorverwijzing naar andere hulpverlening op.
 
Observatie- en Behandelingscentrum (OBC)
Een OBC is een centrum voor diagnose en hulpverlening aan minderjarigen. Ze volgen gedrags- of emotionele stoornissen, al dan niet combinatie met leerproblemen en/of een psychische stoornis, op in thuis- en schoolsituaties.
 
Je kind kan tot 36 maanden in een OBC verblijven in afwachting van een diagnose. Daarna word je doorverwezen naar een aangepaste voorziening. Een OBC behandelt vanuit verschillende invalshoeken. Zo is er een voortdurende samenwerking tussen psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker en orthopedagogische begeleider (opvoeder). Zij brengen de problematiek in kaart en stellen op basis daarvan een behandeling voor.

Centra voor Ontwikkelingsstoornissen

Deze centra zijn er voor:
  • kinderen met een ontwikkelingsstoornis of-achterstand, waarbij multidisciplinair onderzoek kan helpen bij onduidelijkheid over de stoornis
  • kinderen met een hoog risico op een ernstige handicap
  • kinderen met autisme of een vermoeden van autisme.
Bij deze centra kan je terecht voor:
  • het bevestigen van de handicap van je kind
  • het vaststellen van de ernst en de graad van de handicap
  • het coördineren van aanvullend diagnostisch onderzoek
  • advies over hulpmiddelen
  • oriëntatie naar behandelings-, begeleiding-, en onderwijsvoorzieningen.

Er zijn 4 erkende Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Ze zijn verbonden aan de dienst kindergeneeskunde van de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven.

Centra voor Menselijke Erfelijkheid
Deze centra onderzoeken het erfelijk karakter van aandoeningen en ontwikkelen technieken om erfelijke ziekten en/of handicaps te voorkomen. Ze verlenen advies, verduidelijken onderzoeksresultaten en begeleiden bij het verwerkingsproces. De ziekteverzekering (en de overheid) dekt het grootste deel van de kosten voor de gespecialiseerde onderzoeken. De centra voor menselijke erfelijkheid zijn verbonden aan alle universitaire ziekenhuizen.  
 
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Deze centra bieden hulp bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen. Een multidisciplinair team staat in voor de diagnose. Meer informatie en contactadressen bij www.fdgg.be.

 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00