Arbeidshandicap

 

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding  (VDAB) zorgt ervoor dat werkzoekende mensen met een handicap  en werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt.

Als de VDAB je handicap erkent als een arbeidshandicap, kan je een beroep doen op bijstand of tegemoetkomingen om werken met een handicap makkelijker te maken. 

Een arbeidshandicap is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren. De VDAB beslist of je aandoening erkend wordt.

Voor de VDAB word je als iemand met een arbeidshandicap beschouwd als na een administratief onderzoek. Uit attesten of verslagen blijkt dat je voldoet aan een van volgende voorwaarden:
  • ingeschreven bent in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • een kwalificatie of getuigschrift hebt in het buitengewoon onderwijs , of ex-bijzonder onderwijs leerling bent zonder dat er een kwalificatie of getuigschrift werd behaald
  • een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid hebt,
    recht hebt op bijkomende kinderbijslag (kind met een handicap) of recht hebt op verhoogde kinderbijslag (ouder met een handicap),
  • recht hebt op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ziekteverzekering,
  • een attest hebt van een arbeidshandicap, afgeleverd door een door de VDAB erkende dienst of arts.

Wie nog geen erkenning heeft, kan dus ook bij de VDAB terecht om de arbeidshandicap te laten erkennen​.
 ​​​​

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00