Je kan niet werken in het gewone arbeidscircuit

 

Beschutte of sociale werkplaatseschutte of sociale werkplaats
​Wanneer je door je handicap niet in het gewone arbeidscircuit kan werken, kan een maatwerkbedrijf een oplossing bieden. Dit is beter gekend onder de naam beschutte of sociale werkplaats. Om hier toegang toe te krijgen, moet je arbeidshandicap erkend zijn door de VDAB.

Dagcentrum
Als je geen betaalde job kan uitoefenen, kan je via een dagcentrum begeleid werken. Je gaat dan deeltijds aan de slag en zonder verloning of arbeidscontract. Je kan terecht in een sociale voorziening, een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00