Zorgen voor een kind met een handicap

 

​Intersectorale toegangspoort (ITP) - Jeugdhulp

Jeugdhulp in Vlaanderen wordt niet per sector georganiseerd, maar over de sectoren heen. Dit wordt 'integrale jeugdhulp' genoemd.

De integrale jeugdhulp zorgt ervoor dat elke minderjarige die ondersteuning nodig heeft, zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Daarom is er een verregaande samenwerking nodig tussen alle sectoren die betrokken zijn bij jeugdhulp. Waaronder ook de sector voor personen met een handicap.

Sinds 1 maart 2014 behandelt de ITP aanvragen voor ondersteuning die vroeger door het VAPH werden behandeld.
  
De ITP is een administratieve dienst van het Agentschap Jongerenwelzijn en bestaat uit twee teams
  • Het team indicatiestelling onderzoekt of je kind erkend wordt als persoon met een handicap. Daarna onderzoekt het team welke gespecialiseerde hulp en begeleiding je kind nodig heeft.
  • Het team jeugdhulpregie helpt je een geschikte opvang of begeleiding te vinden. Op de website van Jongerenwelzijn vind je meer informatie over de werking van de ITP.Om ondersteuning voor je minderjarig kind aan te vragen, moet je de aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort (ITP) opstarten:
Verloop van de aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort (ITP)
  • Neem contact op met een dienst die je 'contactpersoon aanmelder' kan zijn. Voor personen met een handicap kunnen op dit moment de door het VAPH erkende multidisciplinaire teams (MDT's) als contactpersoon aanmelder optreden.
  • Samen met je contactpersoon aanmelder, vul  je het 'aanmeldingsdocument' in. Je contactpersoon aanmelder bezorgt dat document aan de Intersectorale toegangspoort (ITP).
  • Bij de ITP onderzoekt het 'team indicatiestelling' je aanvraag.Je ontvangt van de ITP, per brief, de beslissing over je aanvraag. Deze beslissing heet het 'indicatiestellingsverslag'.
  • Je contactpersoon aanmelder volgt samen met jou het verdere verloop van de procedure op.
Contactgegevens van erkende MDT's voor minderjarigen vind je op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn. Vraag je hulpmiddelen en aanpassingen aan? Dan moet je in bepaalde gevallen wel nog via het VAPH passeren.

Wat als de ITP je aanvraag niet goedkeurt?
Ben je niet akkoord met de beslissing, dan kan je een 'tweede mening' vragen bij een toegangspoort in een andere regio. Je regelt dat via je contactpersoon aanmelder.

Hulpmiddelen en aanpassingen voor minderjarigen

Je vraagt hulpmiddelen en aanpassingen via de aanvraagprocedure van de ITP als je kind nog niet erkend is als persoon met een handicap door het VAPH én je  voor de eerste keer hulpmiddelen en aanpassingen vraagt.Je volgt dan eerder beschreven procedure voor minderjarigen.
 
In alle andere gevallen vraag je hulpmiddelen en aanpassingen voor je kind via de aanvraagprocedure van het VAPH.
 
Wees voorzichtig als je hulpmiddelen en aanpassingen aankoopt voor je een goedkeuring daarvoor hebt gekregen. Als je uiteindelijk geen goedkeuring krijgt, kan het VAPH je hulpmiddelen niet terugbetalen. Informeer je bij je provinciale afdeling over de praktische afhandeling van bv. indienen van facturen, indieningsdatums,...
 
Tolkuren Vlaamse gebarentaal, verplaatsings- en verblijfkosten in het gewone onderwijs en pedagogische hulp bij hogere studies vraag je aan via dezelfde procedures.
 

Persoonlijke-assistentiebudget (PAB) voor minderjarigen

Als je kind nood heeft aan een persoonlijke-assistentiebudget dan start je de aanvraagprocedure bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP) op. Je volgt dan de procedure die beschreven staat onder procedure voor minderjarigen.
 
Specifiek bij de aanvraag van een PAB is dat het 'PAB-inschalingsverslag' als bijlage bij het aanmeldingsdocument wordt gevoegd.
 
  • Je kan sneller starten met een PAB als de zelfredzaamheid van je kind sterk is verminderd omdat het lijdt aan een snel degeneratieve aandoening zoals:
    een evolutieve neuromusculaire aandoening
  • een stofwisselingsziekte (metabole stoornis) met een ernstige en evolutieve weerslag op het algemeen functioneren.
De aanvraag gebeurt ook via de ITP.
 

Opvang en begeleiding voor minderjarigen

Als je minderjarig kind nood heeft aan langdurige, intensieve en gespecialiseerde opvang en begeleiding, dan start je de aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort (ITP) op. In dringende situaties kan de ITP je aanvraag sneller afhandelen.
 
Als je een akkoord hebt voor dringende jeugdhulp dan is deze slechts voor een beperkte periode geldig. Heb je hulp op langere termijn nodig, dan start je de gewone aanvraagprocedure bij de ITP op.
 
Je kan ook gebruikmaken van crisisjeugdhulp. Neem daarvoor contact op met je contactpersoon aanmelder of een andere hulpverlener (bijvoorbeeld je huisarts).

Bij ons ziekenfonds kan je ook terecht voor Thuisoppas kinderen met een zorgbehoefte en vrije tijdsactiviteiten.
 

Verhoogde kinderbijslag

Tot 18 jaar heeft elk kind onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Kinderen met een handicap hebben recht op een toeslag bovenop deze gewone kinderbijslag. Zij hebben hier recht op tot 21 jaar.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00