Hulp bij financiële tegemoetkomingen

​We onderzoeken of je recht hebt op een tegemoetkoming en helpen je bij de aanvraag.

 

Als je problemen hebt met jouw gezondheid, of je behoort tot een bepaalde doelgroep, dan heb je misschien recht op een financieel steuntje in de rug. Ontdek hieronder de mogelijkheden. We helpen je graag met het aanvragen van deze tegemoetkomingen.

Bij zware zorgbehoefte

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

  • Als je lange tijd zorgbehoevend bent, onderzoekt onze dienst of je in aanmerking komt voor een maandelijks zorgbudget voor niet-medische kosten. Voor dit onderzoek komen we gratis langs bij jou thuis.

Hulp van Derden

  • Je krijgt een tegemoetkoming voor hulp van derden als je minstens 3 maanden arbeidsongeschikt of invalide bent. Je moet voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp nodig hebt van anderen, bijvoorbeeld bij persoonlijke hygiëne, eten voorbereiden … De adviserend-arts van ons ziekenfonds voert het onderzoek uit.

Voor ouderen

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

  • Ben je 65 jaar of ouder en ben je zorgbehoevend, dan kom je misschien in aanmerking voor dit zorgbudget. Het bedrag is afhankelijk van het totale jaarlijkse inkomen van jou en jouw partner. We berekenen voor jou of je in aanmerking komt.

Voor kinderen

Verhoogde kinderbijslag of zorgtoeslag

  • Sinds 2019 is de kinderbijslag hervormd naar het Groeipakket. De verhoogde kinderbijslag heet nu ‘zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte’. Voor minderjarigen met een handicap of aandoening (soms verlengd tot 21 jaar) krijg je als ouder een hogere maandelijkse toeslag van het Groeipakket. De aanvraag dien je in bij het uitbetalingsfonds van het Groeipakket.

Voor personen met een handicap of langdurige aandoening

Zorgbudget voor personen met een handicap (basisondersteuningsbudget)

  • Heb je als persoon met een handicap een beperkte zorgnood, dan bestaat er een bijkomend en beperkt maandelijks zorgbudget. Tot op vandaag kan je dit niet zelf aanvragen. Het wordt je automatisch toegekend op basis van enkele voorwaarden.

Persoonsvolgend Budget bij handicap

  • Als persoon met een handicap met een zwaardere zorgnood krijg je een maandelijks budget. Dit budget is op maat van de zorg en ondersteuning die je thuis of in een voorziening nodig hebt. Je moet hiervoor een ondersteuningsplan opmaken. We helpen jou hierbij.

Integratietegemoetkoming

  • Als meerderjarige persoon met een handicap of aandoening krijg je deze tegemoetkoming om jouw dagelijkse kosten en zorg te organiseren. De tegemoetkoming is afhankelijk van de graad van jouw zorgnood en het totale jaarlijks inkomen van jou en jouw partner. We berekenen voor jou of je in aanmerking komt.

Inkomensvervangende tegemoetkoming​

  • Kan je door je handicap of aandoening minder of niet werken en heb je daarom minder of geen inkomsten? Dan heb je recht op deze tegemoetkoming. De tegemoetkoming is afhankelijk van de graad van jouw zorgnood en het totale jaarlijks inkomen van jou en jouw partner. We berekenen voor jou of je in aanmerking komt.

Voor kankerpatiënten

Financiële steun voor kankerpatiënten

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00