Voordelig openbaar vervoer

De Lijn, NMBS, MIVB en TEC bieden sociale voordelen in de vorm van kortingen en gratis vervoer. Je vindt hier een overzicht.

De Lijn

Gratis vervoer

 • Kinderen tot 6 jaar.

 • Personen met een handicap die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of met een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, of personen met een handicap die door de VDAB  gerechtigd zijn op Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM).

 • Begeleiders van personen met een zware handicap. Opgelet: dit moet aangevraagd worden bij de NMBS.

 • Werkzoekenden met een contract voor beroepsopleiding.

 • Oorlogsinvaliden hebben recht op een Omnipas 65+.

Vanaf september 2013 wordt de papieren Omnipas 65+ geleidelijk aan vervangen door de Mobib-kaart. De sociale voordelen blijven wel dezelfde.

 

Als je recht hebt op een gratis abonnement, wordt dit normaal gezien automatisch naar je toegestuurd.

Kortingen

Je krijgt korting als je tot een van de volgende groepen behoort:

 • Je bent ouder dan 65 jaar.

 • Je krijgt een leefloon of inkomensgarantie/gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

 • Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming. Vraag een attest aan bij ons ziekenfonds om je recht op de verhoogde tegemoetkoming te bewijzen.

 • Je bent een asielzoeker.

 • Je staat onder toezicht van Bijzondere Jeugdzorg.

Meer info

Op de website van De Lijn vind je alle informatie over tarieven, voorwaarden en verkooppunten.

www.delijn.be 

NMBS

​Gratis vervoer

Kaart voor Begeleider

Je rijdt als begeleider gratis mee als je volgende personen begeleidt:

 • persoon met een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten
 • persoon met blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • persoon met blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen
 • persoon met volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen.

De kaart kan aangevraagd worden met een officieel invaliditeitsattest aan het loket van het station.

Nationale verminderingskaart gemeenschappelijk vervoer

Bij een blijvende ongeschiktheid van minstens 90% wegens een oogaandoening, heb je recht op gratis openbaar vervoer in België.

Je moet een speciale kaart aanvragen bij onze Dienst Maatschappelijk Werk of  bij je gemeentebestuur/Sociaal Huis. De kaart is levenslang geldig. Een geleidehond reist gratis mee.

Kortingen

Verhoogde tegemoetkoming

Je krijgt de kortingskaart ‘verhoogde tegemoetkoming’ als je geniet van de verhoogde tegemoetkoming bij je ziekenfonds.

De korting bedraagt 50% in tweede klas.

Je kan de kortingskaart aanvragen aan het loket van het station. Neem je identiteitskaart en een recente pasfoto mee.

Kinderen -12 jaar

Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meereizen in eerste en tweede klasse als ze begeleid worden door een reiziger ouder dan 12 jaar met een geldig vervoerbewijs. Onbegeleid kunnen zij een biljet aan 50 % korting kopen.

Senioren van 65 jaar en ouder

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan je een heen- en terugbiljet kopen tegen een forfaitaire prijs.

Grote gezinnen

Gezinnen met minimaal drie kinderen hebben recht op een kortingskaart:

 • Je krijgt een korting van 50% in eerste en tweede klas.
 • Je kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis in tweede klas en krijgen 50% korting in eerste klas. 
 • De ouders hebben hier levenslang recht op, de kinderen tot de leeftijd van 25 jaar.

Meer info

Op de website van de NMBS vind je alle informatie over tarieven, voorwaarden en verkooppunten.

www.nmbs.be

MIVB

Gratis vervoer

 • Kinderen jonger dan 6 jaar die vergezeld zijn door een volwassene met een geldig vervoerbewijs. Maximaal 4 kinderen per volwassene.
 • Kinderen van 6 tot en met 11 jaar.
 • Personen (65-plussers inbegrepen) die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én die ten laste zijn van 1 van de 19 Brusselse OCMW’s én een (equivalent) leefloon ontvangen. Neem je elektronische identiteitskaart mee naar het loket van de MIVB.

Kortingen

Je krijgt korting als je tot een van de volgende groepen behoort:

 • Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming en je bent maximaal 64 jaar. Neem je elektronische identiteitskaart mee naar het loket van de MIVB.
 • Je bent ouder dan 65 jaar.
 • Je bent een schoolgaande jongere of student tussen 12 en 24 jaar.

Meer info

Op de website van de MIVB vind je alle informatie over tarieven, voorwaarden en verkooppunten.

www.mivb.be

TEC

​Gratis vervoer

 • Kinderen van 0 tot en met 11 jaar.
 • 65-plussers die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Neem je elektronische identiteitskaart mee naar het loket van de TEC. Breng ook je kortingskaart ‘verhoogde tegemoetkoming’ van de NMBS mee.
 • Oud-strijders en oorlogsinvaliden.
 • Begeleiders van personen met een zware handicap. Opgelet: dit moet aangevraagd worden bij de NMBS.

Kortingen

Je krijgt korting als je tot een van de volgende groepen behoort:

 • Je bent tussen 12 en 24 jaar.
 • Je bent ouder dan 65 jaar.
 • Je bent lid van een gezin met minimaal 3 kinderen.
 • Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zorg ervoor dat je de kortingskaart ‘verhoogde tegemoetkoming’ van de NMBS bij je hebt.

Meer info

Op de website van de TEC vind je alle informatie over tarieven, voorwaarden en verkooppunten.

www.infotec.be

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00