Attest sociale derde betaler aanvragen

Heb je recht op de sociale derdebetalersregeling? Dan kan je bij ons ziekenfonds een attest aanvragen om dit aan je huisarts te laten weten.

Let op, niet iedereen heeft recht op dit attest. Bekijk eerst de regeling om te weten of jij in aanmerking komt.​

  1. Om het attest aan te vragen, moet je eerst je rijksregisternummer ingeven. Je vindt je rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart (formaat 123456-123-12).
  2. Kies Ga Verder.
  3. Geef je contactgevens in en bestel het attest.

 

- -
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00