Bijdrage reservefonds

Je bent wettelijk verplicht een responsabiliseringsbijdrage te betalen aan het reservefonds van het ziekenfonds. De responsabiliseringsbijdrage is fiscaal aftrekbaar.

 

​Waarom de responsabiliseringsbijdrage betalen?

Ziekenfondsen zijn verplicht een reservefonds op te bouwen om uitgaven aan geneeskundige verzorging die hoger zijn dan begroot door het RIZIV, toch te kunnen betalen.

Indien de terugbetalingen aan leden en zorgverleners het begrote budget overschrijden, zijn ziekenfondsen wettelijk verplicht om een deel van het tekort bij te passen. Dit gebeurt met geld uit een reservefonds. Per titularis (houder van een lidboekje bij ons ziekenfonds) moet ons ziekenfonds een reserve voorzien van 4,46 euro. Nadat we belangrijke tekorten hebben bijgepast, moeten we het reservefonds weer aanvullen tot 4,46 euro per titularis.

Hoeveel bedraagt de responsabiliseringsbijdrage dit jaar? 

Ieder jaar opnieuw kijken wij na of we een responsabiliseringsbijdrage moeten opvragen of niet. Voor 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 konden wij onze leden vrijstellen van deze bijdrage.​

​Hoe noteer ik de responsabiliseringsbijdrage op mijn belastingbrief?

De afgelopen 5 jaar vroegen wij geen responsabiliseringsbijdrage.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00