De wettelijke bijdrage

Iedereen draagt bij aan onze ziekteverzekering. Afhankelijk van je situatie betaal je de wettelijke bijdrage via ons ziekenfonds. Lees hier hoe jij je bijdrage betaalt en hoeveel deze bedraagt.

 

Waarom de wettelijk bijdrage? 

​De ziekte- en invaliditeitsverzekering is een belangrijke sector van de sociale zekerheid in België. Het beheer is toevertrouwd aan de ziekenfondsen en de opdracht is opgesplitst in twee sectoren:

  • Geneeskundige verzorging: de terugbetaling van medische kosten.
  • Uitkering: toekennen vervangingsinkomen aan loontrekkenden en zelfstandige arbeiders die arbeidsongeschikt worden. Ook de moederschapsuitkering valt hieronder.

De verplichte ziekteverzekering wordt gedragen door verplichte verzekeringspremies. Afhankelijk van je situatie en statuut wordt jouw persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage bepaald.

  • Loontrekkende betalen een RSZ-bijdrage. Dit is een afhouding op je loon.
  • Zelfstandigen betalen hun bijdrage aan de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen.
  • Sommige betalen hun wettelijke bijdrage aan het ziekenfonds. 
  • Sommige zijn vrijgesteld

Hoeveel bedraagt mijn wettelijke bijdrage dit jaar? 

Je bent verzekerd onder een statuut die een wettelijke bijdrage moet betalen aan het ziekenfonds? Het bedrag dat je betaalt aan het ziekenfonds ligt wettelijk vast.

Bekijk op de site van het RIZIV de wettelijke bijdrage.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00