Duitsland

Als grensarbeider heb je recht op gezondheidszorg in Duitsland en in België volgens de wetgeving van elk land.

Je inschrijving

​Je recht op gezondheidszorg

 • Medische zorg in België wordt terugbetaald door het Belgische ziekenfonds volgens het tarief en de regels die gelden in België.

 • De kosten van medische zorg in Duitsland worden vergoed door je Duitse Krankenkasse (ziekenfonds) volgens de Duitse wetgeving.

Inschrijven in werk- en woonland

 • Schrijf je in Duitsland in bij een Duitse Krankenkasse in de omgeving van waar je werkt.
 • Schrijf je ook in België in bij een ziekenfonds:
  1. Vraag het document S1 (vroeger document E106) aan je Duitse Krankenkasse.
  2. Word lid van ons ziekenfonds.

Meld elke wijziging in je werk- of gezinssituatie altijd en zo snel mogelijk aan het ziekenfonds in je woon- en je werkland.

Meer informatie

Neem contact op met je lokale ziekenfonds. Wij helpen je graag verder.

Je gezin

​Je gezinslid heeft recht op gezondheidszorg in België en in Duitsland.

Medische zorg in Duitsland

Medische zorg in Duitsland wordt terugbetaald door de Duitse Krankenkasse waar je aangesloten bent en volgens de regels die in Duitsland gelden.

Medische zorg in België

Voor medische zorg in België zal ons ziekenfonds:

 1. Nagaan wie als gezinslid (persoon ten laste) kan ingeschreven worden volgens de Belgische regels.
 2. Dan schrijft het ziekenfonds de gezinsleden ten laste in met het document S1 (vroeger E106 document).
 3. Vraag een isi+-kaart aan bij ons ziekenfonds voor je gezinsleden die geen (Belgische) eID hebben.

Arbeidsongeschikt

Doe aangifte bij de Duitse Krankenkasse

Hou rekening met de aangiftetermijn die geldt in Duitsland.

 1. Vraag aan je behandelende arts in België een ‘attest arbeidsongeschiktheid’.
 2. Stuur dit attest naar de Duitse Krankenkasse waar je aangesloten bent. 

Ben je na de einddatum vermeld op het doktersattest nog arbeidsongeschikt?

Vraag aan je dokter een nieuw attest arbeidsongeschiktheid. Stuur dit opnieuw op naar je Krankenkasse in Duitsland.

Op reis

​De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) voorziet in de terugbetaling van onverwachte medische kosten tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland (niet in je woon- of werkland). Met de EZVK vraag je de terugbetaling aan:

 • Tijdens je verblijf bij een lokaal ziekenfonds.

 • Bij terugkeer bij je Krankenkasse in Duitsland.

EZVK aanvragen?

Vraag de Europese Ziekteverzekeringskaart in Duitsland bij je Krankenkasse, ook voor je gezinsleden ten laste.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00