Luxemburg

Als grensarbeider heb je recht op gezondheidszorg in Luxemburg en in België volgens de wetgeving van elk land.

Je inschrijving

​Je recht op gezondheidszorg

 • Medische zorg in België wordt vergoed door het Belgische ziekenfonds volgens het terugbetalingstarief en de regels die gelden in België.

 • De kosten van medische zorg in het Luxemburgse ziekenfonds worden terugbetaald volgens de Luxemburgse wetgeving. Het Luxemburgse ziekenfonds kent je bovendien een aanvulling (“complément”) toe bovenop de wettelijke terugbetaling van je gezondheidszorg in België.

Inschrijven in werk- en woonland

 • Schrijf je in Luxemburg in bij Caisse Nationale de Santé Luxemburg  (CNS). Meestal zal je werkgever hiervoor het nodige doen.

 • Schrijf je ook in België in bij een ziekenfonds:
  1. Vraag het document BL1 aan het CNS.
  2. Word lid van ons ziekenfonds.

Meld elke wijziging in je werk- of gezinssituatie altijd en zo snel mogelijk aan het ziekenfonds in je woon- en je werkland.

Meer informatie

Neem contact op met je lokale ziekenfonds. Wij helpen je graag verder.

Je gezin

​Je gezinslid heeft recht op gezondheidszorg in België en in Luxemburg.

Medische zorg in Luxemburg

De kosten van medische zorg in Luxemburgse ziekenfonds  worden terugbetaald volgens de Luxemburgse wetgeving.

Medische zorg in België

Voor medische zorg in België zal ons ziekenfonds:

 1. Nagaan wie als gezinslid (persoon ten laste) kan ingeschreven worden volgens de Belgische regels.
 2. Dan schrijft het ziekenfonds de gezinsleden ten laste in met het document BL1 (vroeger E106 document).
 3. Vraag een isi+-kaart aan bij ons ziekenfonds voor je gezinsleden die geen (Belgische) eID hebben.

Arbeidsongeschikt

Doe aangifte Caisse Nationale de Santé

Hou rekening met de aangiftetermijn die geldt in Luxemburg. 

 1. Vraag aan je behandelende arts in België een ‘attest arbeidsongeschiktheid’.
 2. Stuur dit attest naar de adviserende geneesheer van de Caisse Nationale de Santé in Luxemburg. 

Ben je na de einddatum vermeld op het doktersattest nog arbeidsongeschikt?

Vraag aan je dokter een nieuw attest arbeidsongeschiktheid. Stuur dit opnieuw op naar de Caisse Nationale de Santé in Luxemburg.

Licht ook altijd je werkgever in.

Neem voor meer informatie over de ziekte-uitkering contact op met Caisse Nationale de Santé en Caisse Nationale d’Assurance Pension  in Luxemburg.

Op reis

​De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) voorziet in de terugbetaling van onverwachte medische kosten tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland (niet in je woon- of werkland). Met de EZVK vraag je de terugbetaling aan:

 • Tijdens je verblijf bij een lokaal ziekenfonds.
 • Bij terugkeer bij Caisse Nationale de Santé.

EZVK aanvragen?

Vraag de Europese Ziekteverzekeringskaart aan in Luxemburg bij de Caisse Nationale de Santé, ook voor je gezinsleden ten laste.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00