Andere lidstaat binnen de EU of Zwitserland

Werk je in België en woon je in het buitenland, dan heb je recht op gezondheidszorg in België en in je woonland volgens de wetgeving van elk land.

Je inschrijving

​Je recht op gezondheidszorg

Medische zorg in België wordt terugbetaald door ons ziekenfonds volgens de Belgische wetgeving. Je ontvangt een isi+-kaart als je geen (Belgische) eID hebt.

Medische zorg in je woonland wordt vergoed door je ziekenfonds in je woonland volgens de regels en het tarief die daar gelden.

Inschrijven in werk- en woonland

  1. Schrijf je in bij een Belgisch ziekenfonds.
  2. Schrijf je in bij een ziekenfonds in je woonland. Het Belgisch ziekenfonds geeft je hiervoor het document S1. 

Meld elke wijziging in je werk- of gezinssituatie altijd en zo snel mogelijk aan het ziekenfonds in je woon- en je werkland.

Meer informatie

Neem contact op met je lokale ziekenfonds. Wij helpen je graag verder

Je gezin

​Je gezinslid heeft recht op gezondheidszorg in je werkland en in België.

Medische zorg in je woonland

  1. Je ziekenfonds in je woonland bepaalt wie als medeverzekerd gezinslid kan geregistreerd worden met het document S1.
  2. Na inschrijving op basis van het document S1 betaalt je ziekenfonds in je woonland je terug volgens de regels die daar gelden.

Medische zorg in België

Voor medische zorg in België dient je gezinslid een isi+-kaart aan te vragen als hij of zij geen (Belgische) eID heeft. Het Belgische ziekenfonds betaalt de medische kosten in België terug volgens het tarief en de regels die gelden in België.

Arbeidsongeschikt

Doe tijdig aangifte

Doe aangifte van je ziekte of ongeval binnen de termijn voorzien in de Belgische wetgeving. De poststempel geldt als datum van aangifte.

  1. ​Vraag aan je behandelende arts in je woonland een attest arbeidsongeschiktheid.
  2. Stuur dit attest naar de adviserend-arts van ons ziekenfonds.

Meer informatie over arbeidsongeschikheid.

Adres adviserend-arts.

Ben je na de einddatum vermeld op het doktersattest nog arbeidsongeschikt?

Vraag aan je dokter een nieuw attest arbeidsongeschiktheid. Stuur dit opnieuw op naar de Belgische adviserend-arts.

Licht ook altijd je werkgever in.

De behandelende arts in je woonland levert geen attest van arbeidsongeschiktheid af.

Richt je dan rechtstreeks tot het ziekenfonds in je woonland om je ziek te melden. Dat ziekenfonds zal dan, eventueel na een medische controle, een ziekte-attest opmaken en opsturen naar je Belgische ziekenfonds.

Op reis

​De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) voorziet in de terugbetaling van onverwachte medische kosten tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland (niet in je woon- of werkland). Met de EZVK vraag je de terugbetaling aan:

  • Tijdens je verblijf bij een lokaal ziekenfonds.
  • Bij terugkeer aan ons ziekenfonds. 

Vraag je Europese Ziekteverzekeringskaart aan.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00