Invaliditeitsuitkering als je werkte in meerdere landen

​Werkte je niet alleen in België, maar ook in ander landen? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een invaliditeitsuitkering ontvangen van elk van deze landen.

Je recht

​Bij de berekening van je invaliditeitsuitkering wordt rekening gehouden met de perioden dat je in het buitenland werkte en verzekerd was. Je ontvang je van elk betrokken land een aparte invaliditeitsuitkering. Het bedrag van de uitkering komt overeen met de duur van je loopbaan in elk land.

Wanneer heb je recht op meerdere uitkeringen

 • Je wordt invalide (na meer dan één jaar arbeidsongeschiktheid) en je ontvangt al een invaliditeitsuitkering uit een land.
 • Tijdens je beroepsloopbaan werkte je of was je verzekerd in meer dan één van de onderstaande landen en je voldoet aan alle administratieve en medische voorwaarden om recht te hebben op een invaliditeitsuitkering uit dat land:
 •  
  ​Albanië ​Fillipijnen ​Liechtenstein ​Québec
  ​Argentinië ​Finland ​Litouwen ​Roemenië
  ​België ​Frankrijk ​Luxemburg ​Servië
  ​Bosnië ​Griekenland ​Macedonië ​Slovenië
  ​Brazilië ​Hongarije ​Malta ​Slowakije
  ​Bulgarije ​Ierland ​Moldavië ​Spanje
  ​Canada ​India ​Montenegro ​Tsjechië
  ​Chili Italië ​Nederland ​Uruguay
  ​Cyprus ​IJsland ​Noorwegen ​Verenigd Koninkrijk
  ​Denemarken ​Japan ​Oostenrijk ​Verenigde Staten van Amerika
  ​Duitsland ​Kroatie ​Polen ​Zuid-Korea
  ​Estland ​Letland ​Portugal ​Zweden
  ​Zwitserland

Hoe vraag je jouw uitkeringen aan

Je bent invalide geworden na 1 mei 2010:

Je hoeft zelf niets te doen. Ons ziekenfonds start bij het begin van je invaliditeit automatisch een aanvraag tot invaliditeitsuitkering op bij de betrokken landen.

Je bent invalide geworden vóór 1 mei 2010:

Ontvang je nu alleen een invaliditeitsuitkering van het land waar je laatst gewerkt hebt dan kan je:

 1. Een  schriftelijk een herziening van je invaliditeitsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds dat momenteel je invaliditeitsuitkering betaalt.
 2. Zo kom je te weten of het bedrag berekend volgens de verhouding van de verzekerde tijdvakken per land voor jou voordeliger is of niet. Een pro rata uitkering kan een invloed hebben op andere zaken, zoals je belastingen, kinderbijslag, ziekteverzekering, enz.

Meer informatie

Neem contact op met de dienst Uitkeringen–Internationale Overeenkomsten van ons ziekenfonds.

Voorbeeld

​Je werkte dertig jaar toen je op 1 juli 2010 invalide werd. Je werkte tien jaar in Nederland en twintig jaar in België.

Als je aan alle administratieve en medische voorwaarden voldoet, zal je zowel uit België als uit Nederland een invaliditeitsuitkering krijgen die overeenstemt met de duur van je loopbaan in beide landen.

 • Uit België ontvang je dan 20/30e deel van een normale Belgische invaliditeitsuitkering.
 • Uit Nederland 10/30e deel van een normale Nederlandse uitkering.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00